Za jaké situace mi může být uložen trest propadnutí věci?

Trest propadnutí věci může být uložen jako sankce za spáchaný delikt. Trestní právo zná tuto sankci za neplnění smlouvy, pod pojmem propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Věc může propadnout v případě, že náleží pachateli a byla ke spáchání deliktu určena nebo užita, nebo byla získána tímto přestupkem nebo jako odměna za něj, anebo byla nabyta za věc přestupkem získanou. Rozsáhlejším trestem je trest propadnutí majetku.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.