Zastavili mě na ulici a já jsem podepsal smlouvu, kterou chci rozvázat. Jak mám postupovat?

Uzavřeli jste smlouvu mimo obchodní prostory podnikatele a od této smlouvy má spotřebitel právo odstoupit do čtrnácti dnů. Pokud jste uzavřeli kupní smlouvu, běží lhůta od dodání zboží. Pokud jste při uzavírání smlouvy o právu odstoupit poučeni nebyli, prodlužuje se lhůta pro odstoupení o rok.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.