Firmy a živnostníci

Cílem standardů je sjednotit metody vedení účetnictví účetních jednotek. Přestože jsou vydávány ve Finančním zpravodaji a nemají formu právního předpisu, je nutné se jimi řídit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Principy publicity jsou dva, formální a materiální. Formální princip publicity znamená, že každý má právo nahlížet do obchodního rejstříku, pořizovat úředně ověřené opisy zápisu nebo listiny. Materiální princip publicity znamená, že údaje v rejstříku zapsané jsou účinné, a že proti tomu, kdo jednal s důvěrou ve správnost zápisu, nemůže ten, koho se zápis týká, namítat, že zápis v rejstříku neodpovídá faktickým skutečnostem.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Obchodní firma je jméno, pod kterým se podnikatel zapisuje do obchodního rejstříku a pod kterým vystupuje v právních vztazích. Obchodní korporace je právnická osoba, je tedy způsobilá mít práva a povinnosti. Je to seskupení určitých osob, jehož účelem je vlastní podnikání nebo investování. Jsou majetkoprávně samostatné a dělí se na obchodní společnosti (osobní a kapitálové) a družstva.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Určitě můžete. Našim stálým klientům poskytujeme pravidelné předplacené balíčky hodin, které pak mohou čerpat na jakékoliv služby advokátní kanceláře. V případě dlouhodobé spolupráce se také můžeme dohodnout na snížené hodinové sazbě nebo alternativním způsobu ohodnocení.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, firemním klientům naší advokátní kanceláře můžeme nabídnout outsourcing právních služeb. Nemusíte si tak zaměstnávat na právní agendu drahého firemního právníka, ale můžete využít naše měsíční balíčky, které můžete čerpat na jakékoliv právní služby - např. právní analýzy, příprava smluvní dokumentace, zastoupení před protistranou, podání úřadům apod. Jsme velmi flexibilní a dokážeme najít optimální řešení výhodné pro všechny strany.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Samozřejmě, od toho jsme tedy. Zastoupíme Vás ve veškerých obchodních sporech i v souvisejících záležitostech, např. v rámci pracovního nebo trestního práva. Váš případ můžeme převzít od začátku do konce, včetně zastoupení na všech jednáních s protistranou.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud některý subjekt poškozuje Vaše obchodní jméno, užívá klamavé reklamy nebo parazituje na Vaší pověsti, rádi Vám pomůžeme a zastoupíme Vás. Veškeré nároky na vymáhání nároku náhrady škody či vymáhání zdržení se protiprávního jednání a odstranění závadného stavu budeme hájit právní cestou i před případným soudem.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud chcete prodat obchodní podíl ve firmě, vždy záleží na podmínkách prodeje, které si dohodnete s kupujícím. Na všech jednáních Vás můžeme zastoupit a pomoci Vám dosáhnout co možná nejvyšší prodejní ceny. Připravíme Vám veškerou potřebnou dokumentaci a smlouvu o převodu obchodního podílu a také Vám můžeme pomoci s právní due diligence, která pro kupující představuje určitou jistotu a může posloužit jako argument pro možné vyjednání lepší ceny.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Každá firma nebo podnikatel musí čas od času řešit, jak uzpůsobit podnikání tak, aby bylo co nejvíce ochráněno a minimalizovala se rizika, že Vás někdo poškodí na Vašich právech. Nebezpečí může přicházet např. od zaměstnanců nebo spolupracujících subjektů. V takovém případě můžeme na základě analýzy rizik připravit vhodné řešení a vyhotovit Vám např. konkurenční doložky do smluv nebo smlouvy o zachování mlčenlivosti. Další potenciálním rizikem, se kterým se může firma či podnikatel setkat, je třeba nekalá konkurence, která se může snažit parazitovat na Vašem obchodním jménu. Postaráme např. se o registraci příslušných ochranných známek a v případě potřeby Vás zastoupíme před protistranou, aby se zdržela svého jednání a můžeme pomoci i s případným vymáháním náhrady škody.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Vše záleží na tom, jaký druh firmy jste se rozhodli založit. Pokud si dosud nejste jisti, můžeme Vám s výběrem vhodné právní formy pomoci. Oproti minulosti, je dnes společnosti možné, díky přímému zápisu u notáře do obchodního rejstříku, zakládat mnohem rychleji než dříve. Záleží na rychlosti rozhodování, schopnosti vyřídit podklady v bankách a na živnostenském úřadě, v zásadě lze vše kompletně stihnout i do dvou týdnů. Pokud je pro Vás taková doba moc dlouhá, může Vám pomoci v rámci prodeje tzv. ready made společnosti, kterou můžete ihned začít využít. Ready made společnosti jsou předzaložené společnosti se splaceným základním kapitálem a již zapsané v obchodním rejstříku, akorát dosud nevykonávaly žádnou podnikatelskou aktivitu. Kontaktujte nás pro bližší informace a dohodnutí se na dalším postupu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.