Firmy a živnostníci

Nemusíte. Potřebné dokumenty, povolení a další dokumenty jsme schopni za Vás zařídit na základě plné moci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Dle zákona o obchodních korporacích od 1.1.2014 má každá společnost povinnost uspořádat valnou hromadu. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a vykonává nejdůležitější rozhodnutí, mezi které patří např. jmenování jednatele nebo jeho odvolání z funkce, schválení výsledků hospodaření za předcházející rok, rozhodnutí o rozdělení zisku a ztráty společnosti a podobně. Valnou hromadu je nutné v zákonných termínech svolat a uspořádat. S tím je spojeno rozeslání pozvánek a další administrativní úkony, aby valná hromada proběhla bez potíží. V případě Vašeho zájmu dokážeme celý proces a veškeré úkony provést za Vás. V případě potřeby (např. změna zakladatelských listin apod.) zajistíme účast notáře a postaráme se o vše potřebné.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V zásadě platí, že společníci ručí do výše svého nesplaceného základního kapitálu – jinými slovy: pokud jste uhradili celý vklad při vzniku společnosti, neměli byste hradit více, ani pokud je společnost v dluzích. Za společnost s ručením omezeným tedy majitelé - společníci neručí svým osobním majetkem.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud zakládáte novou společnost, je třeba ještě před jejím zápisem do obchodního rejstříku, založit bankovní účet, na který bude složen základní kapitál společnosti. Pokud si však nevíte rady, jak zajistit, aby vše bylo provedeno správně, nemusíte mít strach. Dokonce ani nemusíte chodit do banky a o vše se postaráme za Vás. Bankovní účet pro účely vkladu základního kapitálu Vám založíme ve Vámi vybrané bance na základě plné moci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ne, při založení společnosti za Vás můžeme podat návrh na zápis do rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu na základě plné moci my, případně Vám zajistíme tzv. přímý zápis u notáře a postaráme se o všechny související úkony, které jsou se založením společnosti spojeny.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Společenská smlouva je základní dokument mezi zakladateli společnosti, na základě kterého po provedení příslušného zápisu do obchodního rejstříku společnost vznikne. V případě, že společnost zakládá pouze jedna osoba, je společenská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou. V rámci zakladatelských dokumentů by měly být vyjasněny veškeré otázky o fungování společnosti a jejích obchodních aktivitách. Pokud nevíte, co má společenská smlouva obsahovat, postačí, když nám sdělíte Vaše požadavky na fungování společnosti, kde budete chtít mít sídlo, kdo se bude na chodu společnosti účastnit, co budete v rámci společnosti dělat atd. My pro Vás smlouvu zařídíme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Jedná tedy (jak už název napovídá) za společnost navenek (podle současné terminologie společnost zastupuje) např. s dodavateli, věřiteli i partnery. Ve většině případů rozhoduje o obchodních strategiích a fungování společnosti. Společnost může mít více jednatelů a způsob jednání a omezení pravomocí jednatele tak může být omezen. Jednatele jmenuje do výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným, kterým je valná hromada společníků. Valná hromada může jednatele rovněž odvolat.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Počet jednatelů může být různý, stejně jako způsob, jakým jednají za společnost. Vždy záleží na konkrétním účelu společnosti, způsobu podnikání a důvěře dané jednotlivým osobám i mezi společníky. Více jednatelů může mít jako podmínku jednat společně – tak je zaručeno, že rozhodování proběhne vždy jako výsledek dohody a nedojde tak k rozporu ve společnosti. Na druhou stranu, pokud je nutné přijmout důležité rozhodnutí, které není možné odložit, je hromadný způsob jednání více jednatelů za společnost komplikovanější. Dané právní jednání totiž není možné uskutečnit a společnost tak může být vystavena možným rizikům. V případě nedůvěry mezi jednateli nebo mezi společníky a jednateli však může podmínka společného jednání zabránit např. uzavření smlouvy o půjčce nebo úvěru nebo nevýhodné závazné smlouvy, se kterou by další jednatele nemuseli souhlasit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud chcete společnost z nějakého důvodu zrušit, je třeba provedení tzv. likvidace společnosti. Nejdůležitější je nutné najmenovat likvidátora společnosti, který provede všechny kroky a zařídí potřebné souhlasy a oznámení. Vše je pak nutné zapsat do příslušných rejstříků v souladu se zákonem. Pokud chcete zrušit Vaší společnost, rádi Vám s její likvidací pomůžeme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Proces due dilligence slouží k posouzení stavu – např. právního a finančního. Uplatní se jak při převodu nemovitostí, tak zejména při koupi společnosti nebo fůzích. Každý kupující, aby nepřišel o investované finanční prostředky, by si měl důkladně prověřit předmět prodeje a také prodávajícího. Díky procesu due dilligence je možné odhalit mnoho rizik, která mohou být s koupí spojena a je pak možné aplikovat různá opatření, aby se riziko co nejvíce snížilo. Pokud potřebujete pomoci nebo poradit s právní due dilligence, neváhejte se na nás obrátit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.