Správce je povinen přijmout jak technická, tak organizační opatření, aby zajistil, že zpracování je prováděno v souladu s obecným nařízením, a to s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování. Může jít v konkrétních případech např. o šifrování, pseudonymizaci i jiná faktická řešení. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete pomoc s přípravou dokumentů a nastavením procesů v souladu s GDPR.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dle nařízení GDPR jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Takový souhlas však musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Musí být učiněn dobrovolně, subjekt k němu nesmí být v žádném případě nucen a týká se jen určitého účelu. Potřebujete vypracovat souhlas se zpracováním osobních údajů? Rádi Vám pomůžeme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Správci i zpracovatelé jsou povinni zajistit ochranu osobních údajů a užívat a zpracovávat je pouze k povoleným účelům. Nově navíc budou mít povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů, v některých případech konzultovat předem dozorové orgány, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů či subjektům a v některých případech ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete pomoc s přípravou dokumentů a nastavením procesů v souladu s GDPR.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jakýkoliv subjekt, který provádí zpracování osobních údajů, je správce. Dále se GDPR  řídí i zpracovatel, což je subjekt, který pro správce osobní údaje zpracovává. Řídit se jím musí i dozorové úřady – zejména Úřad pro ochranu osobních údajů. Není vůbec rozhodná velikost společnosti či její obrat – GDPR dopadá na všechny, kterých se netýkají výjimky výslovně v nařízení stanovené. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete pomoc s přípravou dokumentů a nastavením procesů v souladu s GDPR.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Správcem je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Odpovídá za jejich zpracování, přičemž není rozhodná jeho právní forma – může jít jak o fyzickou osobu či osobu právnickou. Správce osobní údaje zpracovává pro účely z jeho činnosti vyplývající, ale může je zpracovávat i pro vlastní účely, např. pro své oprávněné zájmy. Vždy však musí postupovat tak, aby neporušoval zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete pomoc s přípravou dokumentů a nastavením procesů v souladu s GDPR.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Osobní údaj je v současné době definovaný v zákoně o ochraně osobních údajů a dále specifikovaný judikaturou. GDPR jej však nahrazuje – dle nařízení je osobním údajem každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete pomoc s přípravou dokumentů a nastavením procesů v souladu s GDPR.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Nařízení GDPR (neplést se Směrnicí GDPR) upravuje nově celý právní rámec ochrany osobních údajů. Zabývá se jak jejich definováním, tak možnými způsoby používání, zpracování i výmazem. Nově definuje také postupy v případě, kdy došlo k porušení při správě osobních údajů a stanovuje povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování. Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete pomoc s přípravou dokumentů a nastavením procesů v souladu s GDPR.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.