Insolvence a exekuce

Po zahájení insolvenčního řízení nelze exekuci vykonat, což znamená, že k Vám již nemůže přijít exekutor a zabavovat věci, obstavit Vám účet nebo nařídit srážky ze mzdy.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení se v rámci insolvenčního řízení neuspokojují, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku. Toto rozhodnutí je zpravidla vydáno přibližně za 15 dní po podání návrhu na soud. Laicky řečeno, dluh se Vám zafixuje a již nenarůstá.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Takovouto pohledávku může popřít insolvenční správce, pokud to neudělá, můžete během soudního jednání pohledávku popřít Vy, je však potřeba toto popření náležitě odůvodnit a pohledávku správně vyčíslit, v těchto případech je vhodná konzultace s advokátem, neboť někdy se jedná o opravdu velké částky, a pokud byste tuto pohledávku nepopřeli, je pak těžko napadnutelná.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jestliže v rámci oddlužení, za 5 let uhradíte alespoň 30% celkové výše nezajištěných závazků společně s odměnou insolvenčního správce, je potřeba podat žádost o prominutí dluhů, které v rámci oddlužení nebyly uhrazeny.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Standardně oddlužení trvá 5 let, ale jestliže jste schopni v rámci oddlužení splatit 100% závazků dříve, může soud na Váš návrh rozhodnout, že se budete oddlužovat i kratší dobu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V insolvenčním řízení jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy (v Praze městský), místní příslušnost se řídí dle bydliště, bydlištěm se rozumí místo pobytu, ve kterém se fyzická osoba zdržuje s úmyslem zdržovat se zde trvale. Takže pokud soudu prokážete, že máte bydliště v Praze, bude insolvenční řízení probíhat u Městského soudu v Praze.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jestliže nemáte českou státní příslušnost, i tak je oddlužení možné, pokud máte trvalý pobyt v České republice a Vaše hlavní zájmy jsou soustředěny na tomto území.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.