Občané a spotřebitelé

Dle zákona je možné odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 dní bez uvedení důvodu, toto právo je zakotveno v zákoně o spotřebitelském úvěru.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Dle občanského zákoníku, může spotřebitel odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, která byla uzavřena s pomocí prostředků dálkové komunikace nebo mimo prostory obvyklé k podnikání. Klasicky se tedy jedná o uzavřenou smlouvu po telefonu, či jestliže Vás někdo osloví na ulici. Odstoupit od smlouvy je možné ve lhůtě 14 dnů.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V prvé řadě je důležité, zda byla sjednána lhůta do kdy má být zboží dodáno, jestliže tato lhůta nebyla dodržena, měli byste dodavatele písemně vyzvat a poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu k doručení zboží. Jestliže ani v této lhůtě nebude plněno, obraťte se na advokátní kancelář.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.