Před návštěvou v naší advokátní kanceláři je dobré si připravit veškeré dokumenty, které máte v Vašemu případu. Tímto způsobem pak můžeme rychleji přejít k řešení konkrétních záležitostí a v některých případech již na osobní schůzce budete vědět bližší informace, jak je ve Vaší situaci možné postupovat a jaké řešení navrhujeme. Pokud žádné dokumenty k dispozici nemáte, nevadí, avšak musíte počítat s tím, že konzultace s právníkem může být v obecnějším duchu a stejně bude následně potřeba podklady k případu dodat, abychom je mohli správně posoudit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Služby advokátní kanceláře je dobré využít ve všech případech, kdy potřebujete ochránit své zájmy a práva. Včasné využití služeb advokáta vám totiž může pomoci ušetřit mnoho starostí v budoucnosti a často i mnoho peněz. Uskutečnění zásadních právních úkonů (např. uzavření smlouvy, koupě nemovitosti atd.) je dobré učinit až po poradě s advokátem, který vám může poskytnout cenné rady a upozornit na rizika, která z takového právního úkonu vyplývají. Tím preventivně pomůže ochránit vás i vaše finanční prostředky nebo vaše zájmy.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Platební podmínky právních služeb vždy záleží na charakteru dané služby, jestli se jedná o jednorázovou službu nebo o dlouhodobé zastoupení či spolupráci. V případě jednorázových služeb, jako je např. vypracování návrhu na rozvod manželství nebo vypracování insolvenčního návrhu, uhradíte před započetím zpracování zálohu, zpravidla ve výši 50 % z dohodnuté ceny a zbylou část uhradíte při převzetí vypracovaných dokumentů. U některých služeb můžeme v závislosti na náročnosti požadovat i úhradu celé částky předem.

U dlouhodobého zastoupení nebo při dlouhodobé spolupráci s naší kanceláří, kdy jednotlivé služby čerpáte průběžně, je zpravidla dohodnuta určitá výše zálohy a následně jsou měsíčně účtovány jednotlivé právní úkony, paušální částka nebo odpracované hodiny strávené nad vaším případem.

Vždy se snažíme vyjít vstříc možnostem i požadavkům klienta, aby byla spolupráce oboustranně výhodná.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Abychom mohli vždy garantovat kvalitu námi poskytovaných služeb a prvotřídní servis, je konzultace s právníkem zpoplatněna částkou 2 000 Kč vč. DPH, a to v délce trvání 60 minut. Konzultace je nezávazná, takže se využitím této služby nezavazujete k další spolupráci s naší advokátní kanceláří.

V rámci konzultace s Vámi naši specialisté proberou veškeré Vaše požadavky a potřeby, zhodnotí Váš případ a navrhnou Vám nejlepší možné řešení Vaší konkrétní situace. Pokud budete s navrženým řešením souhlasit, domluvíme se pak na jeho následné realizaci a další spolupráci.

V rámci společenské odpovědnosti naší advokátní kanceláře v některých případech můžeme poskytnout konzultaci s právníkem zcela zdarma. Bezplatné poskytnutí konzultace je pouze na uvážení advokátní kanceláře a konkrétním posouzení případu klienta a jeho sociálně-právní situaci.

Úplné podmínky pro poskytování právních konzultací naleznete zde.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Není. Některé služby, jako je např. revize smlouvy, vypracování smlouvy nebo vypracování jiného typu dokumentu, často osobní návštěvu advokátní kanceláře nevyžadují a vše je možné vyřešit telefonicky nebo emailem. Pokud budete ovšem potřebovat řešit složitější případy jako třeba zastoupení ve sporu s protistranou, může být osobní návštěva nutná. Jedině tak vám můžeme garantovat 100% kvalitu našich služeb. Pokud si nejste jisti, zda váš případ osobní návštěvu vyžaduje, zavolejte nám na naši infolinku tel.: 601 303 666 nebo napište emailem na info@azlegal.cz a společně se domluvíme na dalším postupu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Veškeré informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné. Ze zákona jsme povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvíme. Pravidla mlčenlivosti a diskrétnosti jsou rovněž hlavními principy, kterými se při poskytování našich služeb řídíme, a které za všech okolností dodržujeme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Průběh vždy záleží na konkrétní službě, kterou požadujete. Některé služby je možné poskytnout velmi rychle - zpravidla jednorázové služby, které je často možné řešit i bez osobní návštěvy naší kanceláře (např. vypracování smlouvy nebo jiné dokumentace). Jiné služby mohou vyžadovat delší přípravu (např. zastoupení klienta před soudem) a často je nutná i osobní konzultace s advokátem, abychom pro vedení případu měli veškeré potřebné informace. Podrobný průběh těchto typů právních služeb naleznete na této stránce. Pokud byste chtěli získat ještě podrobnější informace, neváhejte kontaktovat naši infolinku na tel.: 601 303 666 nebo napište emailem na info@azlegal.cz.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Vždy záleží na charakteru Vašeho případu. Pokud potřebujete jednorázovou právní službu - např. vypracování smlouvy, je možné se domluvit, že nám uhradíte nejdříve zálohu a pak doplatek při převzetí smlouvy. U dlouhodobého zastoupení advokátní kanceláří záleží na rozsahu poskytovaných služeb a na dohodnuté formě odměny. Před započetím zastupování pak zpravidla domlouváme zálohu a následně pravidelně fakturujeme odvedenou práci na základě vykázaných úkonů či hodin podle toho, jak se s klientem domluvíme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Veškeré požadavky klientů se snažíme řešit velmi rychle a flexibilně. Standardní doba zpracování smlouvy nebo jiné dokumentace je přibližně jeden týden. Pokud klient na vypracování spěchá, můžeme mu nabídnout expresní variantu zpracování do 48 hodin. Některé situace, které nesnesou odkladu (např. akutní trestní záležitosti) jsme schopni řešit neprodleně. Případy, které vyžadují delší přípravu, řešíme vždy v termínu, na kterém se individuálně dohodneme s klientem.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Naši právníci vám mohou poskytnout právní služby na celém území ČR. Vše záleží na dohodě a charakteru vašeho případu. Některé případy totiž vyžadují fyzickou přítomnost advokáta jinde, než je sídlo jeho kanceláře. Často tak poskytujeme našim klientům právní služby např. v Brně nebo jiných městech přesto, že sídlo naší kanceláře je v Praze.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.