V jednodušších právních otázkách můžeme klientům nabídnout právní služby v anglickém a španělském jazyce. Ve složitějších případech, které vyžadují např. úřední překlady, klientům zajistíme překladatele či tlumočníka. Obdobným postupem pak můžeme velmi rychle zajistit i poskytnutí právních služeb ve francouzském a ruském jazyce.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Samozřejmě, velmi rádi vám pomůžeme v rámci poskytnutí právních služeb i se zastoupením advokátem. Vždy se však jedná o právní záležitosti, které se řídí právem České republiky. Pokud budete potřebovat řešit případ dle práva Slovenské republiky, můžeme vám nabídnout pomoc spolupracujících právních kanceláří, které působí přímo na Slovensku.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Poskytovatelem veškerých právních služeb, které najdete na našich stránkách, je AZ LEGAL, advokátní kancelář s. r. o. Všichni advokáti a advokátní koncipienti jsou řádně zapsáni v seznamu vedeném Českou advokátní komorou a veškeré právní služby, které poskytujeme, jsou kryté pojištěním profesní odpovědnosti až do výše 50 000 000 Kč.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, naše kancelář má sjednané pojištění profesní odpovědnosti advokáta u České podnikatelské pojišťovny až do výše 50 000 000 Kč. Doklad o pojištění si můžete zobrazit zde.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud jste se s námi dohodli na poskytnutí právní služby a nastaly okolnosti, na základě kterých již danou službu nepotřebujete a dosud nebylo zahájeno zpracovávání, je možné ji bezplatně zrušit s nárokem na plné vrácení uhrazené částky. Pokud jsme již se zpracováním služby započali, je v závislosti na stavu zpracovávání možné vrátit částku za nevyčerpanou část uhrazené služby.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, poskytujeme. Advokátní úschova je např. jedním z pilířů bezpečného nákupu a prodeje nemovitosti, jehož prostřednictvím si klient chrání finanční prostředky či příslušné dokumenty, které rovněž mohou být předmětem úschovy. Zřizování a vedení advokátních úschov je upraveno příslušnými předpisy České advokátní komory. Naše kancelář je pak pojištěna až do výše 50 000 000 Kč proti všem případným škodám způsobených klientovi.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V případě, že nejste s poskytnutou službou spokojeni, neváhejte nás kontaktovat. V případě pochybení ze strany naší kanceláře samozřejmě neprodleně zjednáme nápravu. Rovněž vám pak můžeme nabídnout částečnou slevu z ceny právní služby nebo ji pro vás provedeme zcela bezplatně. Velmi si našich zákazníků vážíme a učiníme vše pro to, aby s našimi službami byli spokojeni.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Konzultaci s našimi právníky můžete využít osobně v jedné z našich pražských poboček advokátní kanceláře - Praha 3 a Praha 8. V případě, že se nemůžete dostavit osobně, je možné uskutečnit konzultaci s právníkem po telefonu, e-mailu nebo skrze softwarový program Skype.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Služby naší advokátní kanceláře poskytujeme pro tyto druhy klientů:

  • fyzické osoby a spotřebitelé
  • firmy a živnostníci
  • bytová družstva a společenství vlastníků jednotek
  • spolky a neziskové organizace
  • města a obce

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Dlouhodobé zastoupení klienta naší advokátní kanceláří je samozřejmě možné. Zastoupíme vás při jednáních s protistranou, před soudem i před státními orgány. Váš případ kompletně převezmeme a flexibilně budeme reagovat na veškeré skutečnosti, na které bude třeba.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.