Pracovní záležitosti

Od určitého počtu zaměstnanců (cca 10 a více) není patrně praktické ani možné vše individuálně podchycovat v konkrétních smlouvách pro všechny jednotlivé záležitosti pro každého zaměstnance. Nejideálnějším nastavením se zdá vyhotovení vnitřních předpisů, které každý jednotlivě i ve svém souhrnu nejlépe upraví obecné otázky většího počtu zaměstnanců. Mezi takové otázky patří odměňování, mimořádné odměňování, benefity atp. Zároveň žádný obecný předpis nebere zaměstnavateli právo jednostranně rozhodnout v takových otázkách vůči konkrétnímu zaměstnanci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pokud se Vám na dohodě, výpovědi či okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele něco nepozdává, je na místě o tom v písemné formě informovat zaměstnavatele a sdělit mu, že trváte na dalším zaměstnávání. Jen tak máte šanci nárokovat později v případě rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru náhradu mzdy za dané období. Nutno říci, že neplatnost je třeba uplatňovat u soudu do 2 měsíců od okamžiku, kdy měl pracovní poměr skončit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Naprosto elementárními náležitostmi pracovní smlouvy jsou druh práce, který má zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce (tímto dnem vzniká pracovní poměr). Dalšími náležitostmi, které by naprosto minimálně měly být součástí smlouvy, je mzda či plat, ujednaná doba, případně ujednání zkušební doby. Náležitostí, které se silným doporučením, by měly být součástí smlouvy je o mnoho více a pracovněprávní smluvní dokumentace by určitě měla být vyhotovována v součinnosti s právníkem či externí advokátní kanceláří.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Základním pracovněprávním vztahem je pracovní poměr uzavřený na základě pracovní smlouvy. Vzhledem k tomu, že na trhu práce je nutno reagovat na mnoho různých potřeb jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, mimo tento standardní právní vztah existují tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Řadí se mezi ně dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Tyto jsou schopny operativněji reagovat na aktuální potřeby trhu práce – například na sezonní zaměstnávání. Pro obě strany jsou zajímavé i často příznivější daňové a pojistné okolnosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Jedná se o vyčlenění podpůrných a vedlejších činností firmy smluvně třetímu subjektu, ať již osobě fyzické, tak právnické na základě obchodního vztahu. Tento subjekt se na takovou činnost specializuje, takže dochází k zvýšení efektivity hlavní činnosti firmy a na druhé straně k minimalizaci nákladů na tyto další činnosti. Je to druh dělby práce, který se dnes více a více prosazuje. Typicky se jedná o činnosti jako úklid, údržba, ostraha objektů, stravování, účetnictví či IT.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.