Rodinné záležitosti

V případě rozvodu rodičů jsou tři možné způsoby následné výchovy nezletilého. Prvním způsobem je nadále společná výchova obou rodičů, kdy rodiče i po rozvodu zůstanou bydlet ve společné domácnosti. Druhou možnou formou výchovy je střídavá péče, kdy je dítě střídavě v péči jednoho a druhého rodiče. Důležitým prvkem střídavé péče je společná vůle rodičů, kdy je třeba se dohodnout na základních potřebách a výchově dítěte. Třetím a zároveň posledním způsobem výchovy po rozvodu je svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, přičemž druhý rodič má právo se s dítětem stýkat.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V tomto případě bude výše alimentů určena podle výše majetku plátce a podle počtu vyživovaných dětí. V případě nového přírůstku, je možné podat návrh na snížení alimentů u předchozích vyživovacích povinností.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Vymáhání alimentů na osobě, která se nachází ve vězení, je velmi podobné vymáhání alimentů na osobě, která je v cizině. Pokud osoba má svůj vlastní majetek, vymožení alimentů bude možné. V případě, že osoba nemá svůj majetek, bude vymožení dlužné částky nepravděpodobné.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, vymoci alimenty na někom, kdo je bez práce, v insolvenci, exekuci či ve vězení je možné.

I přesto, že je na dlužníka již vedena exekuce, tak pohledávka na alimentech je tzv. přednostní pohledávkou a má být uspokojována jako první. V případě, že dlužník zatajuje jak své příjmy, tak majetek, je možné přistoupit k řešení zabavení řidičského oprávnění, kdy se dlužník zpravidla rozhodne zaplatit.

V insolvenci je vymožení alimentů o něco složitější. Záleží na aktuálním stavu insolvenčního řízení. V případě, že nebyla insolvence prozatím schválena, je třeba přihlásit výživné jako pohledávku do insolvenčního řízení. V opačném případě, kdy byla insolvence dlužníkovi již schválena, je nutné počkat do skončení insolvenčního řízení.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Zpětné vymáhání alimentů na dítě závisí na tom, zda soud již o alimentech rozhodl a zda rozsudek již nabyl právní moci či nikoliv. V případě, že rozsudek již nabyl právní moci, lze dluh vymáhat až 10 let nazpět. V opačném případě je možné vymožení dluhu pouze do zpětného období 3 let.

O tématu zvýšení a snížení výživného se dozvíte z videa níže

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, je to možné. Pro vymožení alimentů je však důležité, aby dlužník měl majetek i na území ČR (nezáleží na tom, zda se jedná o nemovitost, bankovní účet či auto.). V takovém případě je možnost vymožení dluhu velice vysoká. V opačném případě, kdy dlužník nevlastní žádný majetek na území ČR, je vymožení alimentů víc jak obtížné. Exekutor totiž není oprávněn k vymáhání majetku v zahraničí.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Nemovitost zděděná v době trvání manželství připadne tomu z manželů, který ji zdědil. Druhý manžel na ni nemá jakýkoliv nárok.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, požádat o zvýšení alimentů na dítě je možné kdykoliv. Hlavním důvodem je růst a vývoj dítěte, kdy je často nutná celková obnova šatníku či školních potřeb. O zvýšení je možné požádat hned, jakmile nabyde právní moci poslední rozhodnutí o zvýšení výživného na dítě.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Výše alimentů bude určena zejména podle majetkových poměrů toho z rodičů, který bude výživné hradit. Také bude záležet na samotných výdajích za dítě. Podstatné v tomto případě budou výdaje za bydlení, stravu, ošacení, školní potřeby, zájmové kroužky a výdaje s nimi spojené.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

V tomto případě jedinou věcí, kterou lze udělat, je dohodnout se na ni s bývalým partnerem. Pokud bývalý partner k této dohodě nepřistoupí, je nutné nechat závěrečné rozhodnutí v rukou soudu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.