Rodinné záležitosti

V případě, že druhý partner s rozvodem nesouhlasí, je třeba ponechat vše v rukou soudu, který o rozvodu a všech jeho vedlejších aspektech rozhodne. Bude se jednat o tzv. rozvod sporný. Průběh řízení bude zdlouhavější než v případě souhlasu obou partnerů.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Neexistuje žádný právní předpis, který by ukládal účastníkovi rozvodového řízení, být před soudem právně zastoupen. Na druhou stranu při rozvodu manželství jde zpravidla o hodně (svěření dětí do péče, stanovení výše výživného, dělení majetku).

Právní zastoupení je zcela na rozvaze klienta, avšak nikdy není pomoc odborníka v soudním sporu na škodu, obzvlášť v případě, kdy protistrana právním zastoupením disponuje.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Náklady spojené s rozvodem se liší případ od případu. Částka, která je při rozvodu vždy jistá, je výše soudního poplatku, který činí 2 000,- Kč. Náklady řízení jsou závislé i na tom, zda se klient rozhodne řešit spor pomocí rozvodového právníka či nikoliv. Přičemž právní zastoupení při rozvodu není nikdy ke škodě, pomůže Vám k lepší ochraně Vás i Vašich dětí.

 

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Základním kritériem při určování délky rozvodu bude, zda se bude jednat o rozvod sporný nebo o rozvod nesporný. Nesporný rozvod by měl být kratší, jelikož zde bude dohoda mezi manželi, která ho uspíší. Měl by trvat v řádu několika měsíců.

Naproti tomu sporný rozvod bude díky neshodě manželů probíhat déle. Může probíhat i několik let, přesnou délku trvání nelze určit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Na tuto otázku bohužel nelze jednoznačně odpovědět před posouzením Vašeho případu. Vše bude záviset na dohodě mezi Vámi a Vaším bývalým partnerem. V případě, že Váš bývalý partner bude souhlasit, je doopravdy možné, že děti zůstanou čistě ve Vaší péči. Svěření dětí do výhradní péče je možné i v případě, že druhý rodič není schopen řádného výkonu své rodičovské povinnosti. V takovém případě ale bude muset o svěření dětí do péče rozhodovat soud.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.