SVJ a bytová družstva

Je potřeba rozeslat pozvánky členům a také ji vyvěsit na internetových stránkách družstva  nebo společenství vlastníků jednotek s dostatečným předstihem – nejméně 15 dní předem. Pozvánka musí mít všechny náležitosti, mimo jiné stanovit datum, čas, místo, kdo svolává, uvádět celý program schůze, označení, zda se jedná o schůzi řádnou a případně podklady potřebné pro rozhodnutí nebo místo, kde se s nimi mohou členové seznámit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Pronájem družstevního bytu se řídí ustanoveními občanského zákoníku – stejně jako „běžný“ nájem. Vzhledem k tomu, že jednotliví členové družstva nejsou vlastníky bytů, ale pouze jejich nájemci (vlastní družstevní podíl, nikoliv byt), je k pronájmu vyžadován souhlas družstva jakožto vlastníka.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Ano, manželé mohou být členy družstva. Společné členství manželů zanikne vypořádáním společného jmění manželů.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.