Firmy, řešte své pohledávky včas! Vyhnete se druhotné platební neschopnosti