Jak na vymáhání pohledávky?

získejte své peníze z pohledávky

Dluží Vám někdo peníze a nevíte si rady, jak je z dlužníka dostat? Nezáleží na tom, jestli jste někomu peníze půjčili nebo jestli Vám zákazník nezaplatil Vaše zboží nebo služby. Tak či tak je nutné jednat včas, protože čím déle vzniklou situaci neřešíte, tím je vymožení pohledávky obtížnější a Vaše šance na získaní dlužné částky se v čase snižuje.

1. Někdo Vám dluží peníze

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy Vám nájemce, zákazník, smluvní partner či bývalý manžel neuhradil to, co Vám po právu náleží, je třeba realisticky zvážit, s jakou pravděpodobností může dojít k rychlému a dobrovolnému splacení existujícího dluhu. Pokud v tomto směru v brzkou úhradu nevěříte či se splacení dluhu s ohledem na okolnosti případu jeví jako nepravděpodobné, je na místě vyhledat odbornou pomoc advokáta, který Vám dluh za pomoci všech zákonných prostředků pomůže vymoci.

TIP 1

Dluh, který Vám někdo nechce zaplatit, je možné přirovnat svým způsobem k ovoci, které se zkrátka dřív nebo později může zkazit. Zkazit tím způsobem, že třeba jiní věřitelé byli při vymáhání dluhu důslednější a na Vás již nezbyde z čeho brát, takže se může stát, že o celou dlužnou částku také můžete přijít, pokud se např. dlužník rozhodne jít do insolvence a Vy svou pohledávku řádně a včas nepřihlásíte.

TIP 2

Mnoho dlužníků platí pouze to, co hoří nejvíce, aby se zachránili pokud možno co nejdelší dobu. To ale opět znamená, že pokud Vy v rámci vymožení své pohledávky nebudete důslední, dlužník Vás nikdy neupřednostní před ostatními věřiteli a Vaše požadavky nebude brát příliš vážně.

2. Zaslání předžalobní výzvy

Po převzetí právního zastoupení za Vás advokát na základě plné moci sepíše předžalobní výzvu, ve které dlužníka vyzve k dobrovolné úhradě v pevně stanoveném termínu. Předžalobní výzva zpravidla obsahuje i upozornění o tom, že pokud dluh nebude uhrazen dobrovolně, dojde následně k jeho navýšení o úroky z prodlení a náklady na právní zastoupení. Samotná výzva zaslaná advokátem vede často k tomu, že dlužník se zalekne soudního sporu a raději dluh dobrovolně uhradí.

TIP 3

Pokud se nejedná o pravidelného neplatiče dluhů a různých půjček, který je již na veškeré výzvy advokátů a vymáhacích agentur zvyklý, pak je velká pravděpodobnost, že po zaslání předžalobní výzvy advokátní kanceláří, Váš dluh uhradí nebo se přinejmenším bude snažit na jeho úhradě domluvit.

Jak správně řešit pohledávky a další skvělé tipy si nenechá uniknout 4000+ našich spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

3. Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

Pokud k dobrovolné úhradě ve stanoveném termínu nedojde, sepíše advokát návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který následně podá k místně příslušnému soudu. Po uhrazení soudního poplatku, který v tomto rychlejším a levnějším režimu vymáhání představuje 4% z žalované částky, soud zpravidla proti povinnému dlužníkovi vydá platební rozkaz, kterým mu nařídí uhradit dluh do 15 dnů od doručení. Proti platebnímu rozkazu může dlužník do patnácti dnů od doručení podat tzv. odpor, kterým se platební rozkaz ruší a spor se přesouvá do jednání před soudem, který ve věci rozhodne rozsudkem.

4. Pravomocné soudní rozhodnutí

Na konci soudního řízení, ve kterém věřitel prokáže oprávněnost své pohledávky, vydá soud rozsudek, kterým dlužníkovi nařídí uhradit dluh ve lhůtě tří dnů od právní moci rozhodnutí. Soud zpravidla současně rozhodne i o tom, že dlužník je povinen uhradit oprávněnému i náklady řízení, mezi které patří uhrazený soudní poplatek a náklady na zastoupení advokátem.

5. Výkon rozhodnutí a exekuce

Když k dobrovolné úhradě dluhu nepovede ani pravomocné soudní rozhodnutí, nezbývá oprávněnému věřiteli než se domoci svého práva prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí nebo prostřednictvím efektivnější exekuce. V takovém případě za Vás advokát připraví návrh na nařízení exekuce, který následně podá na exekutorský úřad, který bude pověřen provedením exekuce proti povinnému dlužníkovi. V průběhu exekučního řízení exekutor zablokuje finanční prostředky na účtech dlužníka, obstaví mu mzdu a za určitých okolností může rozprodat jeho majetek ve formě nedobrovolné dražby tak, aby z výtěžku mohlo dojít k úhradě pohledávky.

6. Výplata peněz k Vašim rukám

Jakmile se prostřednictvím exekuce podaří dluh vymoci, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce a vymoženou částku poukáže ve prospěch bankovního účtu oprávněného věřitele. Tímto způsobem je tak úspěšně završen celý vymáhací proces, na jehož konci dochází nejen k úhradě původně dlužné částky ale také k úhradě úroku z prodlení, který pro dlužníka představuje sankci za to, že svůj dluh neuhradil včas.

Chcete pomoci s vymožením Vašeho dluhu? Obraťte se na profesionály!

Rádi Vám s vymožením Vašich pohledávek pomůžeme a o vše potřebné se postaráme za Vás, tak aby byl celý proces pro Vás co možná nejkomfortnější.

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.

Také jsme pro Vás připravili infografiku Jak na vymáhání pohledávky, kterou si můžete stáhnout!

vymožení pohledávky
rychlé vymáhání pohledávek

Jak na vymáhání pohledávky?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!