Jak nejlépe upravit vztah mezi jednatelem a společností s ručením omezeným?