Jak se bránit, když úřady neplní své povinnosti a nedodržují lhůty?