Je informovaný souhlas pacienta podmínkou pro poskytnutí zdravotní péče?