Je možné započíst vazbu do výkonu trestu?


Copy link