Kdo je to (právní) zástupce a jaký rozdíl je mezi právníkem a advokátem?