Kdo je to (právní) zástupce a jaký rozdíl je mezi právníkem a advokátem?

pojmy-advokat-pravnik

Právník

Právník je obecné označení pro člověka, který získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo. Studium mohl absolvovat jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Dosažené vědomosti právník využívá ve svém povolání, a to bez ohledu na to, o jaké povolání jde

Právníkem je každý soudce, státní zástupce, exekutor nebo advokát (pokud absolvují i požadovanou praxi a profesní zkoušku). Všechny tyto profese nutně předpokládají, že vykonávat je může pouze právník. Naopak to však neplatí, neboť ne každý právník musí být advokátem nebo např. soudcem. Právník tak může pracovat například pro různé správní úřady, ale i pro soukromé subjekty jako tzv. firemní právník.

Nejde tedy o konkrétní profesi a nejedná se o konkrétní druh podnikání, který by byl upraven určitým právním předpisem.

Advokát

Advokát je právník, který se zabývá poskytováním právních služeb jiným osobám, a to zpravidla za úplatu. Advokát může poskytovat právní služby ve všech oborech práva. Většinou se však specializuje na určité oblasti práva, např. na právo trestní či rodinné. Poskytováním právních služeb se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin či zpracovávání právních rozborů. Pouze advokát pak může vykonávat obhajobu v trestním řízení, tedy hájit zájmy klientů, kteří byli obviněni nebo obžalováni z trestného činu.

Pro zastupování v civilním soudním řízení je důležité vědět, že pouze v případě zastupování advokátem máte právo na náhradu nákladů právního zastoupení. Zastoupit Vás tedy může i právník, nicméně v případě úspěchu Vám právo na náhradu nákladů nevzniká, neboť právník není oprávněn poskytovat právní služby za odměnu (vyjma odměnu v rámci povolání). 

Advokát má na rozdíl od právníka zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti. To znamená, že bez souhlasu klienta nemůže o jeho kauze a o všem, co mu klient sdělil, uvádět nic komukoliv jinému. 

Advokát z podstaty své profese jedná vždy v zájmu svého klienta, tj. například navrhne takové znění smlouvy, které bude výhodné především pro klienta. 

Nenechte si uniknout skvělé tipy jako 4000+ našich spokojených uživatelů 

Zajímavé informace, díky kterým se naučíte sami chránit svá práva. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Pouze advokát pak může podat ústavní stížnost a zastupovat klienty v řízení před ústavním soudem či Nejvyšším soudem

Každý advokát je zapsán v seznamu advokátů, který vede Česká advokátní komora. Česká advokátní komora sdružuje všechny advokáty v České republice, zastupuje jejich zájmy, ale zároveň nad advokáty vykonává disciplinární kárnou pravomoc. Podmínkou pro výkon advokacie je složení advokátní zkoušky, absolvování tříleté právní praxe, typicky jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři

(Právní) zástupce

Zástupce je označení pro jakoukoliv osobu, která nejčastěji na základě plné moci vystupuje za zastoupeného. Zástupcem je však např. i zákonný zástupce nezletilého dítěte. 

Zástupce nemusí být právník ani advokát. V civilním řízení se tak např. můžete nechat zastoupit Vašim rodinným příslušníkem (v takovém případě půjde o tzv. „zmocněnce“). 

Pojem právní zástupce není upravený zákonem a neoznačuje žádnou konkrétní osobu, která by z titulu tohoto označení mohla poskytovat právní služby. Pod pojmem právním zástupce si tak lze představit jak právníka tak advokáta, pokud jako váš zástupce vystupuje. To však platí s výhradou výše uvedenou – právní zastoupení v trestním řízení tak může vykonávat pouze advokát, stejně jako řízení před Ústavním či Nejvyšším soudem.

A jak funguje naše advokátní kancelář? To zjistíte zde.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Kdo je to (právní) zástupce a jaký rozdíl je mezi právníkem a advokátem?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!