Kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

Spotřebitelské právo poskytuje spotřebiteli v obchodním styku s podnikatelem širokou ochranu, jelikož vystupuje jako slabší strana. Díky tomu je spotřebiteli poskytnuto právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s podnikatelem distančním způsobem, tedy prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků. Využití tohoto práva je praktické zejména při nákupu v e-shopu, kdy si zákazník nemůže zboží před koupí prohlédnout, a proto je mu dána možnost vrátit jej po jeho obdržení.

Zneužití práva na odstoupení spotřebitelem

Zákon ovšem pamatuje i na podnikatele, kterého chrání před zneužitím práva na odstoupení spotřebitelem. Proto stanoví celou řadu případů, kdy spotřebitel od smlouvy odstoupit nemůže. Jedná se zejména o situace, kdy by odstoupení způsobilo podnikateli prokazatelně majetkovou ztrátu.

Kdy nelze odstoupit od smlouvy?

Odstoupit například nelze od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu, k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení. Pokud by cena zboží nebo služby prudce klesla, podnikatel by na odstoupení velmi prodělal. Stejně tak nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, popřípadě pro jeho osobu. Je totiž jasné, že takto individuálně vyrobené věci by podnikatel již neprodal. Stejně tak by již dále nemohl prodávat zboží dodané v uzavřeném obalu, které z něj bylo vyňato a není možné jej z hygienických důvodů vrátit. Odstoupit nelze ani od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako například potraviny, jakož i zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím. Podobně jako nelze odstoupit od smlouvy o dodávce rychle se kazícího zboží, nelze odstoupit ani od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Z důvodu ochrany autorského práva nelze odstoupit ani od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, popřípadě počítačového programu, a to pokud byl porušen původní obal. Existuje však celá řada jiných případů, kdy odstoupení není možné.

A jak je to s odstoupením od smlouvy v případě služeb?

Podobná situace je u služeb. Podnikatel musí být chráněn před tím, aby spotřebitelé neodstupovali od smlouvy o poskytování služeb, pokud již byla služba poskytnuta. Zároveň však musí být spotřebiteli umožněno od smlouvy odstoupit. Proto je správný zákonný postup takový, že podnikatel začne s plněním smlouvy o poskytování služeb až po čtrnáctidenní zákonné lhůtě pro odstoupení. Po jejím uplynutí už spotřebitel nemá možnost od smlouvy odstoupit, a tak může podnikatel začít plnit. Před uplynutím této lhůty podnikatel začne plnit, pouze pokud jej spotřebitel výslovně požádá, aby začal s plněním dříve. Pokud byly služby již poskytnuty s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, nelze již od smlouvy odstoupit. Pokud poskytování služeb již začalo, a to na základě výslovné žádosti spotřebitele, a spotřebitel od smlouvy odstoupí, musí podnikateli nahradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Chcete pomoci řešit problémy se odstoupením od smlouvy? Obraťte se na naše právníky!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!