fbpx

Kdy začíná běžet lhůta pro reklamaci

Kdy začíná běžet lhůta pro reklamaci

Reklamace je vytknutí vady zboží, tím, že jeho nabyvatel oznamuje prodejci vadu tím, že ji označuje nebo oznamuje, jak se projevuje. Reklamací uplatňuje kupující svůj nárok z vadného plnění. Reklamaci je možné učinit v reklamační lhůtě. Reklamační lhůta je zcela odlišný pojem od lhůty pro vyřízení reklamace. Reklamační lhůta je dána buď šesti měsíci, po které trvá zákonná odpovědnost za vady, nebo dvaceti čtyř měsíční záruční dobou, pokud je vada krytá zárukou. Spotřebitel má zákonnou povinnost vytknout vadu bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Rovněž je nutné zboží prodávajícímu předat nebo jej podle pokynů prodávajícího uschovat, aby vada mohla být přezkoumána.

Co je lhůta pro reklamaci?

Oproti tomu lhůta pro reklamaci je časový interval, který má prodávající k tomu, aby reklamaci vyřídil. Prodávající musí reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající a spotřebitel se však mohou dohodnout na lhůtě delší. Tato lhůta však platí pouze v případě, kdy je potřeba nechat vytýkanou vadu odborně posoudit. Pokud posouzení není nutné, měl by prodávající o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná den po jejím uplatnění. Jestliže má lhůta skončit o víkendu nebo ve svátek, skončí následující nejbližší pracovní den.

Nedodržení lhůty pro reklamaci a možnost odstoupení od smlouvy

Problém může nastat, pokud prodávající lhůtu danou zákonem nedodrží. V takovém případě se totiž prodávající dopustí podstatného porušení smlouvy a spotřebitel bude mít právo od smlouvy odstoupit. Spor mezi prodávajícím a spotřebitelem tedy může vzniknout zejména o to, kdy byla uplatněna reklamace. Žádný zákon totiž nestanoví, kterým okamžikem je reklamace uplatněna, tudíž nelze jednoznačně určit začátek běhu lhůty pro reklamaci. Nejednoznačnost je dána zejména v tom, že není zřejmé, jestli se za uplatnění reklamace považuje oznámení a vytknutí vady, nebo až předání zboží prodávajícímu. Vzhledem k tomu, že okamžik oznámení se od okamžiku předání může lišit, není zřejmé, kdy byla reklamace uplatněna. Prodávající může namítat, že lhůta pro vyřízení reklamace byla fakticky kratší než oněch 30 dní, jelikož může vzniknout časová prodleva mezi reklamací a předáním zboží.

Zákony chrání slabší stranu

Jelikož v právu platí obecně zásada ochrany slabší smluvní strany, přikloní se řešení problému spíše na stranu spotřebitele a v neprospěch prodávajícího. Za uplatnění reklamace lze tedy považovat okamžik oznámení nebo vytknutí vady zboží. Prodávající si tedy musí dát pozor, aby počátek lhůty správně určil a nepřekročil tak stanovených 30 dní. Dal by tím spotřebiteli možnost od smlouvy odstoupit. To samozřejmě neznamená, že spotřebitel může s předáním zboží dlouho otálet. Jeho povinností je zboží předat bez zbytečného odkladu

Potřebujete pomoc s reklamací? Obraťte se na naše právníky!

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Kdy začíná běžet lhůta pro reklamaci

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!