Komplikace spojené s umístěním sídla firmy v místě bydliště