fbpx

Krize a hromadné propuštění – nároky zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů

V souvislosti s kroky zaměstnavatelů, snažících se snížit náklady spojené s provozem firmy, může mezi úsporná opatření patřit mimo jiné ukončování pracovních poměrů se zaměstnanci. Jaký postup musí dodržet zaměstnavatel v případě hromadného propuštění a co čeká zaměstnance? Pokud zaměstnavatel přikročí k propuštění většího množství zaměstnanců v režimu tzv. hromadného propouštění, musí se řídit, mimo právních norem vztahujících se k ukončování pracovního poměru, dalšími zákonnými podmínkami.

O hromadné propuštění se bude jednat ve chvíli, když:

  • během 30 dnů dostane ve společnosti s 20 až 100 zaměstnanci výpověď minimálně 10 lidí,
  • ve společnosti se 101 až 300 zaměstnanci aspoň desetina zaměstnanců,
  • ve společnosti s více než 300 zaměstnanci minimálně 30 lidí.

Hromadným propouštěním se rozumí ukončení pracovního poměru (§ 52, písm. a) až c), Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) z důvodu:

  • nadbytečnosti, technické vybavenosti, snížení stavů za účelem efektivnosti, organizačních změn,
  • přemístění zaměstnavatele zcela nebo z části,
  • zrušení zaměstnavatele zcela nebo z části.

Například v roce 2018 v březnu, se hromadně propouštělo X stovek zaměstnanců Vítkovických strojíren. Loni podobná situace přišla v dubnu kvůli společnosti České aerolinie, která měla propouštět okolo 60 zaměstnanců. Nebo sklárna Crystalite Bohemia. Nyní je téma opět aktuální, a to bohužel plošně, z důvodu pandemie koronaviru a s ní související krizové měsíce, které mohou mnoho firem a podnikatelů potkat.

Co musí zaměstnavatel?

Zaměstnavatel je v tomto ohledu přísně svázán zákonnými pravidly. Před dáním výpovědi jednotlivým zaměstnancům musí včas o tomto záměru, nejpozději však 30 dní dopředu, písemně informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců a krajskou pobočku Úřadu práce ČR.

V této zprávě musí uvést důvody, termín, celkový počet zaměstnanců, kterých se propuštění dotkne a profesní složení. Zaměstnavatel rovněž musí informovat o odstupném, případně dalších právech. Současně je nutné předložit seznam kritérií, na základě kterých byli vybráni propustivší.

Pokud výše stanovené povinnosti zaměstnavatel nesplní, výpověď je neplatná a pracovní poměr trvá nadále – mimo to bude povinen zaplatit zaměstnanci i za dobu, po kterou mu nepřiděloval práci v domnění, že ho propustil právně správně.

Kdy končí pracovní poměr a jak je to s odstupným

Pracovní poměr takto propuštěného zaměstnance skončí výpovědí 30 dnů poté, co obdrží pobočka úřadu práce písemnou zprávu od zaměstnavatele.

Zaměstnanci mají vždy na nárok na odstupné. To jim náleží v případě, když je ukončen poměr ze strany zaměstnavatele z důvodů, na kterých zaměstnanec nenese vinu. Výše odstupného záleží na délce trvání pracovního poměru a plyne ze zákona:

  • jednonásobek průměrného výdělku zaměstnance, jestliže pracovní poměr trval méně než 1 rok,
  • dvojnásobek průměrného výdělku zaměstnance, jestliže pracovní poměr trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
  • trojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 2 roky.

Úřad práce

Propuštěný zaměstnanec, který nenaváže prací ihned pro jiného zaměstnavatele by se měl obrátit na úřad práce. Tato evidence však povinná není. Důvody pro registraci však jsou – vyřešení pojistného vztahu vůči zdravotní pojišťovně a další. Zdravotní pojištění totiž musíme ze zákona platit všichni. Jedinou možností je přesunutí platby zdravotního pojištění na stát. Právě za ty, kteří jsou v evidenci úřadu práce hradí zdravotní pojištění stát. Občané, kteří se nezaregistrují na úřad práce, jsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). V tomto případě si musí zdravotní pojištění platit sami.Nedoplatek zdravotního pojištění

Je potřeba se zaevidovat do 30 dnů od skončení pracovního poměru, jinak vzniká nedoplatek. Evidence je možná nejdříve následující pracovní den od skončení pracovního poměru, a pokud to stihnete do 3 dnů od skončení poměru, počítá se začátek ihned od následujícího dne po předmětném skončení. To může hrát roli zejména, pokud žádáte o podporu v nezaměstnanosti. Doba pojištění rovněž ovlivňuje výši důchodu.

Potřebujete řešit záležitosti s hromadným propouštěním? Naši specialisté na pracovní právo vám rádi pomohou!

Pomůžeme vyřešit Váš problém. Požádejte si o konzultaci s našimi právníky.

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

Jsme k dispozici po - pá   9 - 18.

radka-conkova120x120

Krize a hromadné propuštění – nároky zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!