Mimořádné snížení trestu odnětí svobody – jak to funguje?