Na rande s dítětem? Raději ne!

Novelou, která nabyla účinnosti 1. 8. 2014 si do českého právního řádu našel cestu trestný čin navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Této krok byl reakcí na směrnici EU, nicméně český zákonodárce šel daleko nad rámec požadovaný. Na rozdíl od směrnice nepostihuje formu kontaktu s dítětem pouze skrze informační a komunikační technologie tzv. kybergrooming, ale i například ústně při osobním kontaktu.

Trestný čin navazování nedovolených kontaktů s dítětem řečí práva

Skutková podstata tohoto přečinu zní: „Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ Logicky tedy k naplnění této skutkové podstaty dochází například již ve chvíli, kdy dítě prostřednictvím některé ze sociálních sítí pachatel osloví a pozve na osobní setkání.

Požadavek vyvstávající ze směrnice je však logický – anonymita na sociálních sítí, snadné vyhledání kontaktu oběma stranami, naivita a důvěřivost malých dětí – to vše jsou usnadňující okolnosti v porovnání s osobním kontaktem, kdy si děti často domyslí možné scénáře či o podobných situacích slyšely. Na první pohled hlavně vidí, kolik let je osobě na druhé straně, protože na internetu přes zprávy se může tvářit jako podobně starý vrstevník.

Z dostupných statistik je od roku 2018 odsuzováno pro přečin navazování nedovolených kontaktů s dítětem 7x tolik osob co v roce 2015. Dle tohoto markantního nárustu však nelze zaujmout jednoznačné stanovisko k příčině nárůstu. Jednat se může i o zaměření se policie právě na řešení této problematiky.

Naše tipy z trestního práva a dalších oblastí si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Velmi často to začíná na sociálních sítích

Obvyklým scénářem je postupné získávání důvěry dítěte, a to i za užití informací, které lze snadno vyčíst na jeho profilu. Následně začne pachatel požadovat a naléhat na osobní setkání a pokud dítě odmítá, přejde k vydírání například zasláním specifických fotografií rodině, přátelům. Pokud oběť na setkání přistoupí, obvykle dochází k sexuálnímu zneužití. K naplnění skutkové podstaty trestného činu však stačí pouhý návrh setkání, nemusí k němu vůbec dojít. Hovoříme zde o tzv, předčasně dokonaný trestný čin. Toto posouzení má prevenční charakter vedoucí k postihu jednání, které je pouze předstupeň setkání, na kterém by dítě mladší 15ti let bylo sexuálně zneužito.

Trestný čin musí být spáchán úmyslně

Problematickou částí celého činu je dokazování subjektivní stránky, jelikož čin musí být spáchán úmyslně. Pachatel musí znát věk dítěte, které zamýšlí pozvat na schůzku. Do kolize se zde často dostává posouzení, zda se jedná o přečin ohrožování výchovy dítěte podle § 201 trestního zákoníku či přečin navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b trestního zákoníku, případně/současně možnost uplatnění ustanovení § 158d trestního řádu týkající se sledování osob a věcí.

Díky této novele lze nyní trestně postihnout již předstupeň setkání pachatele s dítětem mladším patnácti let zamýšleného za účelem jeho sexuálního zneužití. Při dostatečné osvětě a důrazu na stíhání takových osob by takový krok mohl být vhodným nástrojem prevence. Problematickou složkou však jako u většiny trestných činů, zůstává strach a neochota obětí trestných činů o tom, co se jim stalo, otevřeně promluvit a vyhledat pomoc.

Potřebujete zastoupení v trestním řízení? Neváhejte a kontaktujte odborníky na trestní právo z naší kanceláře!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Na rande s dítětem? Raději ne!

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!