Nekalá soutěž a jak se proti ní bránit!

Jakých deliktů se soutěžitel v rámci práva nekalé soutěže může dopustit? Jak získat zpět své peníze?

Podnikatel se běžně v rámci konkurenčního boje snaží předstihnout ostatní soutěžitele a získat tak přízeň zákazníků, to je standardní situace na trhu. V případě nekalé soutěže k tomu ale využívá nepovolených (zákonem zakázaných) metod. Nekalosoutěžní jednání je společně s „omezováním hospodářské soutěže“ upraveno právem hospodářské soutěže.

Hospodářská soutěž

Pojem sice není v zákoně přímo definován. Nicméně jeho podstata spočívá v tom, že každý soutěžitel usiluje konkurenčním bojem o zlepšení své pozice na trhu. Právo hospodářské soutěže se rozděluje do dvou oblastí, jednak (1) právo proti omezování soutěže (tzv. antimonopolní či kartelové právo) a dále (2) soutěžní právo upravující i nekalou soutěž.

Antimonopolní právo

Omezování hospodářské soutěže je jednání směřující proti existenci hospodářské soutěže, je upraveno v samostatném zákoně o ochraně hospodářské soutěže a přímo vylučuje ostatní soutěžitele z účasti na soutěži. Typicky se tedy jedná o vytváření monopolů nebo kartelů.

Nekalá soutěž

Podnikatel nevylučuje ostatní v účasti na soutěži, jen vybočuje z pravidel chování v rámci soutěže, např. klame v reklamě či označení výrobků. V zákoně najdeme tři definiční znaky nekalé soutěže, musí se (1) odehrávat v hospodářském styku, být (2) v rozporu s dobrými mravy soutěže a (3) způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Subjektem soutěžního práva je soutěžitel, přitom může být fyzickou i právnickou osobou. Ta přitom nabízí zboží nebo služby v prostředí, kde tak činí i další subjekty. Je přitom jedno, zda je podnikatelem dle zákona, nebo nikoliv.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Skutkové podstaty

Mimo obecného vymezení nekalé soutěže jsou v zákoně i jednotlivé skutkové podstaty. Podle občanského zákoníku  tedy nekalá soutěž zahrnuje:

  • Klamavá reklama. Podnikatel uvádí nepravdivých nebo zavádějících údajů. Velmi často využívaná technika v konkurenčním boji.
  • Klamavé označení zboží nebo služby. Např. na obalu výrobku je nepravdivě uvedené místo výroby nebo složení.
  • Vyvolání nebezpečné záměny. Výrobce vytvoří graficky velmi podobný obal, jako má konkurence, s tím cílem, aby si je spotřebitelé pletli a podobná jednání.
  • Parazitování na pověsti. Týká se pověsti závodu, výrobku a služby dalšího podnikatele. Přičemž s překrývá s předchozími podstatami (zejm. s vyvoláním nebezpečné záměny).
  • Podplácení ve snaze získat výhodu oproti ostatním soutěžitelům. Rozlišuje aktivní a pasivní.
  • Zlehčování je rozšiřování nepravdivých i pravdivých informacích o ostatních soutěžitelích. Tyto údaje jim přitom způsobují újmu. Neplatí, pokud byl podnikatel v rámci obrany k takovému vyjádření donucen.
  • Porušení obchodního tajemství se může dopustit každý, komu bylo svěřeno nebo ho získal v rozporu se zákonem.
  • Dotěrné obtěžování postihující nevyžádanou reklamu v případě, že ten si ji zjevně nepřeje. Přitom přímá reklama na elektronickou adresu, kterou podnikatel získal v souvislosti s prodejem, nebyla-li dosud zakázána, je povolena (vždy v souladu se souhlasem příjemce v rámci GDPR).
  • Ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Výrobek či služba ohrožuje zdraví nebo životní prostředí a zároveň zkresluje podmínky hospodářské soutěže.

Jak se bránit?

Pokud Váš konkurent porušuje právo na ochranu hospodářské soutěže, můžete, v oblasti občanského práva v tomto případě typicky žalobou u příslušného krajského soudu, požadovat, aby (1) se rušitel zdržel nekalé soutěže, (2) odstranil vyvolaný závadný stav, poskytl (3) přiměřené zadostiučinění (nemajetkové újmy), (4) náhradu škody a (5) vydal bezdůvodné obohacení.

Mimo občanské právo se nekalou soutěží zabývá i právo trestní, které vytváří speciální trestný čin „porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“. Jeho podmínkou je to, že způsobí újmu ve větším rozsahu. Tato škoda přitom musí být vyšší než 50.000,- Kč. Mimo to zná trestní zákoník i další trestné činy „porušení práv k ochranné známce a jiným označením“ a „porušení chráněných průmyslových práv“. Jako zdroj skutečností o tom, že byly tyto trestné činy spáchány, lze podat i trestní oznámení. Mimo to některá protiprávní jednání i další veřejné předpisy, např. zákon o regulaci reklamy umožňuje uložit pokutu v rámci správního řízení o přestupku.

Potýkáte se s nekalou soutěží a chcete se bránit? Kontaktujte nás a rádi se postaráme o ochranu Vašich práv!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Nekalá soutěž a jak se proti ní bránit!

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!