fbpx

Nekalá soutěž a jak se proti ní bránit!

Nekalá soutěž a jak se proti ní bránit!

Jakých deliktů se soutěžitel v rámci práva nekalé soutěže může dopustit? Jak získat zpět své peníze?

Podnikatel se běžně v rámci konkurenčního boje snaží předstihnout ostatní soutěžitele a získat tak přízeň zákazníků, to je standardní situace na trhu. V případě nekalé soutěže k tomu ale využívá nepovolených (zákonem zakázaných) metod. Nekalosoutěžní jednání je společně s „omezováním hospodářské soutěže“ upraveno právem hospodářské soutěže.

Hospodářská soutěž

Pojem sice není v zákoně přímo definován. Nicméně jeho podstata spočívá v tom, že každý soutěžitel usiluje konkurenčním bojem o zlepšení své pozice na trhu. Právo hospodářské soutěže se rozděluje do dvou oblastí, jednak (1) právo proti omezování soutěže (tzv. antimonopolní či kartelové právo) a dále (2) soutěžní právo upravující i nekalou soutěž.

Antimonopolní právo

Omezování hospodářské soutěže je jednání směřující proti existenci hospodářské soutěže, je upraveno v samostatném zákoně o ochraně hospodářské soutěže a přímo vylučuje ostatní soutěžitele z účasti na soutěži. Typicky se tedy jedná o vytváření monopolů nebo kartelů.

Nekalá soutěž

Podnikatel nevylučuje ostatní v účasti na soutěži, jen vybočuje z pravidel chování v rámci soutěže, např. klame v reklamě či označení výrobků. V zákoně najdeme tři definiční znaky nekalé soutěže, musí se (1) odehrávat v hospodářském styku, být (2) v rozporu s dobrými mravy soutěže a (3) způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Subjektem soutěžního práva je soutěžitel, přitom může být fyzickou i právnickou osobou. Ta přitom nabízí zboží nebo služby v prostředí, kde tak činí i další subjekty. Je přitom jedno, zda je podnikatelem dle zákona, nebo nikoliv.

Skutkové podstaty

Mimo obecného vymezení nekalé soutěže jsou v zákoně i jednotlivé skutkové podstaty. Podle občanského zákoníku  tedy nekalá soutěž zahrnuje:

  • Klamavá reklama. Podnikatel uvádí nepravdivých nebo zavádějících údajů. Velmi často využívaná technika v konkurenčním boji.
  • Klamavé označení zboží nebo služby. Např. na obalu výrobku je nepravdivě uvedené místo výroby nebo složení.
  • Vyvolání nebezpečné záměny. Výrobce vytvoří graficky velmi podobný obal, jako má konkurence, s tím cílem, aby si je spotřebitelé pletli a podobná jednání.
  • Parazitování na pověsti. Týká se pověsti závodu, výrobku a služby dalšího podnikatele. Přičemž s překrývá s předchozími podstatami (zejm. s vyvoláním nebezpečné záměny).
  • Podplácení ve snaze získat výhodu oproti ostatním soutěžitelům. Rozlišuje aktivní a pasivní.
  • Zlehčování je rozšiřování nepravdivých i pravdivých informacích o ostatních soutěžitelích. Tyto údaje jim přitom způsobují újmu. Neplatí, pokud byl podnikatel v rámci obrany k takovému vyjádření donucen.
  • Porušení obchodního tajemství se může dopustit každý, komu bylo svěřeno nebo ho získal v rozporu se zákonem.
  • Dotěrné obtěžování postihující nevyžádanou reklamu v případě, že ten si ji zjevně nepřeje. Přitom přímá reklama na elektronickou adresu, kterou podnikatel získal v souvislosti s prodejem, nebyla-li dosud zakázána, je povolena (vždy v souladu se souhlasem příjemce v rámci GDPR).
  • Ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Výrobek či služba ohrožuje zdraví nebo životní prostředí a zároveň zkresluje podmínky hospodářské soutěže.

Jak se bránit?

Pokud Váš konkurent porušuje právo na ochranu hospodářské soutěže, můžete, v oblasti občanského práva v tomto případě typicky žalobou u příslušného krajského soudu, požadovat, aby (1) se rušitel zdržel nekalé soutěže, (2) odstranil vyvolaný závadný stav, poskytl (3) přiměřené zadostiučinění (nemajetkové újmy), (4) náhradu škody a (5) vydal bezdůvodné obohacení.

Mimo občanské právo se nekalou soutěží zabývá i právo trestní, které vytváří speciální trestný čin „porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“. Jeho podmínkou je to, že způsobí újmu ve větším rozsahu. Tato škoda přitom musí být vyšší než 50.000,- Kč. Mimo to zná trestní zákoník i další trestné činy „porušení práv k ochranné známce a jiným označením“ a „porušení chráněných průmyslových práv“. Jako zdroj skutečností o tom, že byly tyto trestné činy spáchány, lze podat i trestní oznámení. Mimo to některá protiprávní jednání i další veřejné předpisy, např. zákon o regulaci reklamy umožňuje uložit pokutu v rámci správního řízení o přestupku.

Potýkáte se s nekalou soutěží a chcete se bránit? Kontaktujte nás a rádi se postaráme o ochranu Vašich práv!

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Nekalá soutěž a jak se proti ní bránit!

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!