Nevyplacené pojistné plnění z pojištění aneb když si paní Květa sjednala exkluzivní pojištění