Novela insolvenčního zákona 2017 a co můžete očekávat

insolvenční zákon

Rádi bychom Vás v tomto článku informovali o některých změnách, které přinese diskutovaná novela insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb., která vstoupí v účinnost dne 1. července 2017.

Asi tím nejhlavnějším důvodem dle Programového prohlášení Vlády ČR pro aplikaci novely insolvenčního zákona je tzv. „boj proti neférovým insolvencím“. Ministerstvo spravedlnosti považuje za největší problémy stávajícího systému to, že jeho současná podoba nenaplňuje smysl a účel insolvenčního zákona ze strany insolvenčních správců, kteří si často zakládají fiktivní pracoviště za účelem zvýšení své agendy, přetížení insolvenčních soudů agendou oddlužení, nemožnost regulovat nepřiměřenou cenu za zpracování insolvenčních návrhů často nekvalifikovanými osobami a v neposlední řadě také nedostatečná ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy, kterými se podnikatelé snažili omezit soutěž v konkurenčním prostředí.

Přidělování insolvenčních věcí v oblasti oddlužení

Jednou z velkých novinek je změna přidělování insolvenčních věcí insolvenčním správcům v oblasti oddlužení. Současný systém funguje tak, že insolvenční soud přidělí případ oddlužení insolvenčnímu správci podle pořadí zápisu jeho provozovny do seznamu vedeného okresním soudem. To v minulosti vedlo k tomu, že insolvenční správci zřizovali své provozovny na různých okresech po celé České republice s cílem získat pro sebe co nejvíce případů oddlužení.

Novelou insolvenčního zákona bude okresní princip provozoven zrušen a nahrazen principem krajským, tedy že insolvenčnímu správci postačí mít jednu provozovnu v každém kraji. Lze očekávat, že poklesne množství zřizovaných poboček, protože počet přidělených případů se bude vztahovat pouze k jediné pobočce v kraji, a proto bude počet přidělených případů stejný nezávisle na množství zřízených poboček.

Opatření proti „šikanózním“ insolvenčním návrhům

Insolvenční řízení by mělo být koncipováno tak, aby bylo pokud možno co nejvíce transparentní. To se projevuje hlavně v tom, že veškeré informace, jako jméno a příjmení, popřípadě firma, adresa a všechny dokumenty podané a vydané v insolvenčním řízení jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Toho se často snaží využít podnikatelé, kteří na svoji konkurenci můžou podat nedůvodný insolvenční návrh jako věřitelé. Jelikož vědí, že informace o dlužníkovi budou zveřejněny v insolvenčním rejstříku, snaží se toho využít k šíření špatné pověsti a třeba mu tak zabránit získat úvěr u banky nebo veřejnou zakázku.

Nyní má insolvenční soud tomuto zabránit na základě předběžného posouzení insolvenčního návrhu.  Pokud má insolvenční soud pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu podaného věřitelem, může rozhodnout o tom, že se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejní. Právo nahlížet do spisu bude mít v takovém případě pouze dlužník a insolvenční navrhovatel.

Regulace subjektů poskytujících služby

Za současné právní úpravy může insolvenční návrh vypracovat a podat kdokoliv. Nabízené služby často zahrnují kromě vypracování insolvenčního návrhu také právní poradenství s tím spojené. Problémem je, že tyto služby jsou často nabízeny komerčními subjekty, které si za poskytnuté služby často účtují vysoké částky. Taková finanční zátěž může již tak velmi zadluženému člověku způsobit velké komplikace.

Od července bude moci insolvenční návrh vypracovat a podat pouze advokát, notář, soudní exekutor a insolvenční správce. Také je možné nechat si návrh vypracovat a podat právnickou osobou, která je akreditována Ministerstvem spravedlnosti. Současně také dochází k omezení odměn, které si můžou tyto subjekty účtovat. Novela zavádí paušální odměnu 4.000,-Kč za jednoho dlužníka a 6.000,-Kč za společný insolvenční návrh pro manžele.

Omezení subjektů podávajících insolvenční návrh přinese ještě jednu pozitivní věc pro soudy. V současné době jsou insolvenční návrhy podávané převážně v listinné podobě, což výrazně zatěžuje soudní administrativu, protože musí všechny dokumenty převést do elektronické podoby a vložit je do insolvenčního rejstříku. Nyní bude komunikace se soudem probíhat převážně elektronickou formou, protože všechny subjekty, které budou insolvenční návrhy podávat, mají ze zákona povinně zřízenou datovou schránku.

Toto je orientační přehled největších a nejzásadnějších změn. Nejsou to však změny jediné. Na to, jestli bude novela vzhledem k plánovaných cílům úspěšná, stejně jako na konkrétní dopady, které v oblasti insolvencí způsobí, si musíme zatím počkat.

Chcete se zeptat na konkrétní záležitosti k Vašemu insolvenčnímu případu? Rádi Vám pomůžeme!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Novela insolvenčního zákona 2017 a co můžete očekávat

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!