Ochranná známka a proč ji registrovat

Ochranná známka, jakožto nehmotný statek, je specifický institut řadící se do oblasti práva průmyslového vlastnictví. Tato právní oblast je neustále na vzestupu, protože lidé při svém podnikání chtějí využívat výhody, které jim registrace ochranné známky přináší. Co to vlastně taková ochranná známka je a jaké může mít formy?

Ochranná známka je jakékoliv grafické znázornění, tedy nejen slova, ale i barvy, kresby a tvary písmen nebo číslic, které má schopnost odlišit výrobky jedné osoby od výrobků jiné osoby. Ochrannou známkou lze ochránit i tvar samotného výrobku nebo jeho obal.

Ochraňte svou značku, výrobky a služby

K čemu je tedy dobré mít zaregistrovanou ochrannou známku? Důvodů je mnoho. Ochranná známka zabezpečuje prezentaci výrobků, popřípadě i služeb, protože i služby mohou nést svoji ochrannou známku, na trhu. Pokud si podnikatel zavede „značku“, má větší šanci na to, že si jeho produkt zákazníci snáze zapamatují, produkt se dostane do jejich povědomí a lidé se k němu budou vracet.

Zároveň ochranná známka odliší jeho produkty od produktů jiných podnikatelů. S tím souvisí i to, že pokud si ochranná známka získá na trhu hodnotu a jistou tradici, může také zhodnocovat jak zboží samotné, tak i samu sebe. Každého jistě napadne mnoho tradičních ochranných známek, které mají velikou finanční hodnotu. Pokud zavčasu zaregistrujete svoji ochrannou známku, může se Vám postupem času mnohonásobně zhodnotit. A to se vyplatí.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Nekalé soutěžní jednání konkurence

Dalším důležitým důvodem je samotná ochrana zboží nebo služeb před nekalým soutěžením konkurence. Pokud budete mít zaregistrovanou ochrannou známku, můžete sebe a svůj produkt před takovým jednáním efektivně bránit. Nekalá soutěž je zákonem zakázaná. Je to jednání soutěžitele, které je v rozporu s dobrými mravy a je schopné způsobit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Příkladem nekalosoutěžního jednání, před kterým ochranná známka poskytuje ochranu, může být klamavé označení zboží nebo služby, vyvolání nebezpečí záměny anebo parazitování na pověsti.

Ochranná známka jako součástí marketingu

Z marketingového pohledu nese ochranná známka také funkci soutěžní a propagační. Pokud je ochranná známka spojována s kvalitou zboží či služeb, funguje potom jako nástroj získání a udržení dobré soutěžní pozice na trhu a tím samozřejmě i tržeb vlastníka ochranné známky. Propagační funkce slouží hlavně k tomu, aby se produkt dostal do obecného povědomí veřejnosti, zejména prostřednictvím poutavé reklamy.

Jak na registraci ochranné známky v ČR?

Pokud chcete používat vlastní ochrannou známku, je nutné ji zaregistrovat na Úřadu průmyslového vlastnictví do registru ochranných známek. Vlastnictví ochranné známky a s ním spojená ochrana potom vzniká v momentě zápisu do tohoto rejstříku, o čemž Vám ÚPV vydá osvědčení. Po podání přihlášky provede ÚPV průzkum, při kterém zjišťuje, zda je označení, které má být zaregistrováno jako ochranná známka, způsobilé zápisu. Nezpůsobilost by nastala například v případě, pokud by se označení shodovalo s některou, již dříve zaregistrovanou, ochrannou známkou.

Přihlášku k provedení registrace je možné vyplnit online přímo na internetových stránkách Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Jestliže si nejste postupem jistí, neváhejte využít odborných služeb advokáta, který zajistí hladký průběh celého registračního řízení. Pokud po provedené registraci nezačnete ochrannou známku do pěti let používat, nebo pokud bylo její používání přerušeno na dobu nejméně pěti let, může být prohlášena za neplatnou a může dojít až k jejímu zrušení.

Pro úspěšnou registraci je nutné zaplatit správní poplatek, který se může zdát vysoký, ale provedení registrace se Vám jistě v dlouhodobém horizontu vyplatí. Pokud svůj produkt nebo obchodní název dostatečně neochráníte, může se stát, že je převezme konkurence a Vy se proti takovému jednání nebudete moci účelně bránit.

Odstrašující příklad

Jako odstrašující příklad může sloužit případ ohledně Pražské šunky, která nebyla v minulosti zavčasu zaregistrována jako ochranná známka a její receptura a výroba se začala velmi rychle šířit po celém světě. Proti takovému jednání se však nelze efektivně bránit z důvodu absence ochranné známky, a proto lze názvem Pražská šunka označovat i výrobek, který nebyl prokazatelně vyroben v Praze.

O registraci ochranných známek pro zahraničí si povíme něco příště.

O registraci ochranné známky se postaráme za Vás!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Ochranná známka a proč ji registrovat

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!