Odposlechy v praxi a co na to právo?

Jak je to s odposlech a s právní stránkou věci? Je odposlech jako takový ilegální? A jaké jsou reálné šance na potrestání pachatele odposlechu, nainstalovaného v kanceláři nebo v domácnosti?

Ve spolupráci se společností EO SECURITY jsme pro Vás připravili článek, kde se dozvíte vše potřebné.

Nejprve je třeba vymezit si pojem odposlech. Jde o všechny formy odposlechu, s kterými se běžně v praxi můžeme setkat, zejména odposlech a záznam telefonního hovoru, zvukový odposlech prostor a pořizování obrazového záznamu.

Jak je chráněno vaše soukromí?

V české legislativě, podobně jako ve většině demokratických právních států, je právo na soukromí pevně zakotveno. Věnován je mu článek 13 Listiny základních práv a svobod, která je od vzniku České republiky součástí ústavního pořádku. Tento článek zaručuje ochranu listovního tajemství i tajemství zpráv podávaných ostatními technickými prostředky, a také ochranu písemností a záznamů uchovávaných v soukromí.

Oproti tomu článek 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod zmiňuje právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na nedotknutelnost obydlí a také korespondence. Korespondující vymezení najdeme také v Občanském zákoníku.

Výše zmíněné tedy garantuje právo na ochranu soukromí, do jehož výkonu nelze zasahovat kromě případů zákonem vymezených. Ony zákonem vymezené případy, kdy je možné, aby státní orgán do práva na soukromí fyzické osoby zasáhnul, shrnuje § 88 trestního řádu. Možnosti využití odposlechů dále upravuje také Zákon o BIS a Zákon o Vojenském zpravodajství, které vymezují především technické prostředky pro provádění odposlechů.

Legální odposlechy: jsou opravdu striktně vymezeny zákonem?

Začněme tedy raději tzv. „oficiálními“ odposlechy, tedy těmi, které provádí orgány činné v trestním řízení. Jejich využití je na první pohled velmi podrobně specifikováno právě v § 88 trestního řádu. Zjednodušeně řečeno tento paragraf říká, že při vedení trestního řízení pro některý ze specifikovaných trestných činů může Policie ČR provádět odposlech a záznam telekomunikačního provozu na základě (případně i bez) příkazu.

Tento postup náchylný na procesní „zkratky“, jako je například povolování odposlechu soudemna základě velice vágních podkladů, nebo povolování odposlechu na více telefonů najednou. S tím souvisí také problematika „preventivních“ odposlechů, kdy je nejprve odposlech nasazen, a teprve pak se v odposlechnutých datech „dohledává“ trestná činnost, kterou je možné odposlech odůvodnit. Tyto praktiky jsou samozřejmě právně zcela nepřípustné, zřejmě však nikterak ojedinělé.

V konečném důsledku to znamená, že běžný uživatel mobilního telefonu nemá (a z principu fungování odposlechu prostřednictvím mobilního operátora ani nemůže mít) stoprocentní jistotu, že jeho telefonní číslo náhodou neuvízne v síti odposlouchávaných zařízení. Na to naštěstí zákon pamatuje a ukládá povinnost záznam, který nepřinesl žádné skutečnosti významné pro trestní řízení, po uplynutí zákonné lhůty zničit. Navíc ukládá policii nebo státnímu zástupci informovat odposlouchávaného o provedeném odposlechu.

Z našeho pohledu se přesto jedná o velmi zásadní zásah do soukromí, který může umožnit únik obrovského množství citlivých osobních, ale také obchodních informací. Navíc nelze opomenout, že při odposlechu telefonu se do hledáčku dostáváte nejen vy, ale také každý, s kým po telefonu hovoříte.

Pokud nechcete slepě spoléhat na důvěru ke státnímu aparátu, na trhu existují určité varianty pro komunikaci, jako např. šifrovaný mobilní telefon, který může v praxi pomoci dosáhnout Ústavou garantovaná práva.

Naše tipy z trestního práva a dalších oblastí si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Nelegální odposlechy: jsou postihnutelné a existují vůbec?

V České republice velmi čile kvete obchod se špionážní a odposlechovou technikou. O nic hůře se pak nedaří ani různým „soukromým detektivním kancelářím“, které za úplatu bez skrupulí provádí vše možné od sledování osob po odposlech jejich soukromých prostor, vozidel či telefonů.

Samozřejmě nejde o žádnou náhodu. Česko patří mezi státy na srovnatelné úrovni v oblasti odhalování a trestání civilního využití odposlechů mezi ty nejmírnější. Přestože Občanský zákoník zakazuje už pouhý zásah do soukromí včetně pořizování zvukového či obrazového záznamu, natož pak jeho využití a šíření, sankce za takovýto přečin jsou mírné.

V krajním případě může být instalací odposlechu naplněna skutková podstata trestného činu porušení tajemství dopravovaných správ dle § 182 trestního zákoníku, kdy už pachateli hrozí odnětí svobody. Problémem však zůstává, jak v praxi pachatele odhalit a usvědčit. Odhalení funkčního odposlechu je většinou velmi obtížné spojit s jeho objednatelem a proveditelem.

Právě toho využívají společnosti a jednotlivci, které se instalací odposlechů do firemních prostor, domácností, automobilů či telefonů zabývají. Jsou si velmi dobře vědomi toho, že jejich jednání zůstane i v případě odhalení odposlechu nepotrestáno.

Jak se tedy bránit v situaci, kdy je Vaše soukromí ohroženo a bezpečnost vám nedokáže garantovat ani stát? V takovém případě se vyplatí samotný odposlech znemožnit, k čemuž mohou sloužit např. pravidelné prohlídky proti odposlechu, které nabízejí různé společnosti na trhu, mimo jiné např. také společnost EO SECURITY v jejíž spolupráci byl napsán tento článek.

Potřebujete pomoci s neoprávněnými odposlechy nebo zastoupit v trestním řízení? Kontaktujte naše právníky!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Odposlechy v praxi a co na to právo?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!