Odvolání daru pro nevděk aneb co dělat, když darování litujete?

Říká se sice „darovanému koni na zuby nehleďte“, ale co udělat, pokud je naopak místo obdarovaného ve výsledku s darováním nespokojený dárce? Např. proto, že mu obdarovaný po získání daru výrazně ublíží.

Vracení daru podrobněji upravuje občanský zákoník, jenž pro něj rozeznává dva důvody a to jednak nevděk obdarovaného a druhak nouzi dárce. První případ rozebereme dále, k druhému lze říct, že se takové vracení daru vztahuje na případy, kdy dárce sám nemá na svou nutnou výživu, případně na výživu další osoby, které je povinován v rámci zákonné vyživovací povinnosti.

Podmínky odvolání daru

Možnosti využít odvolání daru pro nevděk lze využít, pokud obdarovaný dárci ublíží úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. Mimo to v odůvodněných případech opravňuje k odvolání daru i zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě dárci blízké. V případě, že se tak stane a dárce obdarovanému neodpoustí jeho nevhodné chování, může dárce od darovací smlouvy odstoupit. V tom případě, pokud byl již dar předán, je oprávněn požadovat jeho vydání a alternativně, pokud to již z nějakého důvodu není možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

Ublížení dárci

Mezi formy ublížení určitě patří trestné činy směřující proti životu a zdraví dárce a jemu blízkých osob. Ty tak přitom mohou být učiněny jak úmyslně, tak s hrubou nedbalostí (tj. se „zřejmou bezohledností“), ať již jako činy dokonané, nebo ve stadiu pokusu či ve formě pouhého účastenství. Jako ublížení nelze vnímat pouze ublížení fyzické, ale rovněž i psychické. Dárce tedy může odstoupit od smlouvy i tehdy, pokud obdarovaný spáchá jiný nemravný skutek, který dárce odůvodněně pociťuje jako svou újmu.

Dobré mravy

Požadavek na zjevné porušení dobrých mravů nám určuje, že intenzita skutku obdarovaného musí být očividná. Nestačí, jak chování obdarovaného vnímá sám dárce, musí být očividný i ostatním. Pokud dárce již jednou nevhodné chování dárce promine, nemůže si to poté rozmyslet a později s tím spojit odvolání daru.

Jak tedy dar žádat zpět? Vyzvěte obdarovaného k vrácení daru!

Dárce nejprve informuje obdarovaného o svém rozhodnutí požadovat dar zpět. Tato výzva může být tedy učiněna ústně, po telefonu, písemně, notářským zápisem či jakkoliv jinak. Toto jednostranné právní jednání tedy nemá předepsanou formu, ale, zejména v případě hodnotnějších darů, je vhodné myslet na možnost prokázat, že ke sdělení skutečně došlo. V okamžiku, kdy bude (oprávněná) výzva doručena obdarovanému, obnovuje s původní vlastnické právo dárce. Žalovaný je povinen dar vrátit, alespoň pokud ho má stále ve své moci. V případě, že jím již nedisponuje, např. proto, že byl dar zničen nebo prodán, je jako ekvivalent povinen zaplatit obvyklou cenu daru.

Nenechte si uniknout skvělé tipy jako 4000+ našich spokojených uživatelů 

Zajímavé informace, díky kterým se naučíte sami chránit svá práva. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Žaloba na vrácení daru

Pokud obdarovaný nespolupracuje (nevrací nebo neplatí) A zároveň se nepodaří dohodnout mimosoudně, nezbývá nic jiného, než podat žalobu na vydání věci (u movitostí), žalobu na vyklizení (u nemovitostí) či žalobou na bezdůvodné obohacení (u věcí zničených, kde důvod pro nabytí dárce přestal existovat) u místně příslušného soudu, jímž, alespoň v případě obvyklých darů, bude okresní soud v místě bydliště obdarovaného.

Co vše musí obdarovaný vracet?

Vše, co bylo darováno. Užitek (plody a užitky) vrací obdarovaný, jenž projevil nevděk, za celou dobu, kdy držel dar. Na druhou stranu je mu však dárce povinen zaplatit nutné náklady, tj. takové náklady, které musel vynaložit na zachování podstaty věci. Při vracení věci nemůže dárce poukazovat na běžné opotřebení věci, následná kompenzace mu náleží pouze za významnější poškození.

V případě, že věc obdarovaný věci již nemá a místo toho platí běžnou cenu, určuje se tato většinou v okamžiku vyjádření výzvy dárce. Jinak pouze v případech, že by to způsobovalo zjevnou nespravedlnost.

Pokud došlo za dobu, kdy byl dar u obdarovaného, k platnému zatížení nemovitosti, je toto (např. zástavní právo) vůči třetím osobám platné. Nicméně odborná veřejnost a soudní praxe se kloní k tomu, že v tomto případě dárce může nemovitost nepřevzít a požadovat místo toho náhradní peněžní plnění od obdarovaného.

Setkali jste se s nevděkem obdarovaného? Chcete získat svůj dar zpět? Obraťte se na nás pro řešení!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Odvolání daru pro nevděk aneb co dělat, když darování litujete?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!