Omezení a výhody pracovní smlouvy na dobu určitou

Zákoník práce stanoví nevyvratitelnou domněnku, že pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, pokud nebyla výslovně sjednána doba jeho trvání. Z toho vyplývá, že dobu trvání pracovního poměru si lze ujednat. Po uplynutí této doby pracovní poměr zaniká, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou jinak nebo nebude přeměněn na pracovní poměr na dobu neurčitou.

Maximální délka pracovní smlouvy na dobu určitou a její prodloužení

Pracovní poměr na dobu určitou nesmí být sjednán na dobu delší než tři roky od okamžiku vzniku pracovního poměru. Tuto dobu lze dvakrát prodloužit, opět nejdéle na dobu tří let. Celková maximální délka pracovního poměru na dobu určitou u jednoho zaměstnavatele je tedy devět let. Konec doby trvání pracovního poměru nemusí být ujednán pouze časovým rámcem, ale i událostí nebo splněním úkolu. Ve výjimečných případech, které jsou dány vážnými provozními důvody nebo zvláštní povahou práce, nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednávat pracovní poměr na dobu určitou opakovaně. Typicky se bude jednat například o sezónní práce.

Výhody pracovního poměru na dobu určitou pro zaměstnavatele

Sjednání pracovní smlouvy na dobu určitou je pro zaměstnavatele výhodné v tom, že mu v případě potřeby umožní bezpečně ukončit spolupráci s nevyhovujícím zaměstnancem. Pracovní poměr pak zaniká uplynutím sjednané doby bez dalšího. Jedná se o mnohem jednodušší řešení, než ukončení pracovního poměru výpovědí. Pro zaměstnavatele je totiž podání výpovědi zaměstnanci obtížné v tom, že tak může učinit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Tyto důvody mohou být organizační, zdravotní, také mohou být dány nevyhovujícími předpoklady, neuspokojivými pracovními výsledky nebo různě závažným porušením pracovních povinností. Organizační a zdravotní důvody je těžké splnit, ostatní je potřeba prokázat.

Ukončení pracovního poměru bez vyplácení odstupného

Sjednáním pracovního poměru na dobu určitou zaměstnavatel předejde všem nepříjemnostem s výpovědí spojenými, jako je například vyplacení odstupného, které může být někdy opravdu vysoké, ale také případnému soudnímu sporu, který by mohl zaměstnanec nespokojený s výpovědí rozpoutat.

Naše pracovní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Doba určitá jako prostředek motivace

Kromě těchto praktických důvodů je sjednání pracovního poměru na dobu určitou zaručeným motivačním prostředkem. Zaměstnanec si totiž nemůže být příliš jistý stabilitou svého zaměstnání, a proto je udržován v napětí a motivován k efektivnějším pracovním výkonům. Každému zaměstnanci je zřejmé, že pokud se dostatečně neosvědčí, smlouva mu prodloužena nebude.

Když zaměstnanec odmítne pracovní poměr prodloužit

Nicméně i zaměstnanec může zaměstnavatele při pracovním poměru na dobu určitou překvapit. Může se stát, že zaměstnavatel počítá s tím, že zaměstnanci pracovní poměr prodlouží a tím pádem pro něj bude pracovat i nadále. Zaměstnanec však může být rozhodnutý odejít a nabídku k prodloužení pracovního poměru nepřijme. Jelikož pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby bez jakékoliv ochrany v podobě výpovědní doby, můžou zaměstnavateli nastat nepříjemné organizační potíže.

Chcete připravit pracovní smlouvu na dobu určitou? Postaráme se o vše potřebné!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Omezení a výhody pracovní smlouvy na dobu určitou

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!