fbpx

Podáváme žalobu k soudu: kdy, jak a kam ji podat?

Jistě se Vám někdy stalo, že Vám bylo učiněno nějaké příkoří, že Vám bylo neprávem uškozeno nebo že někdo zkrátil Vaše zaručená práva. Pokud se nedaří zjednat nápravu takového vadného stavu smírnou cestou, pravděpodobně Vám nezbyde jiná možnost, než se bránit soudní cestou.

Zahájení soudního řízení

Soudní řízení se zahajuje na návrh, kterým je právě žaloba. Je to úkon, prostřednictvím kterého se žalobce obrací na soud a žádá jím poskytnutí právní ochrany proti žalovanému a zároveň žádá soud, aby kvalifikovaně rozhodl. Žaloba je tzv. dispoziční úkon, a to znamená, že ten, kdo ji podal, s ní může disponovat a tím pádem disponovat s celým řízením. Může např. učinit zpětvzetí žaloby a tím řízení zastavit nebo může žalobu změnit. V okamžiku doručení žaloby na soud je soudní řízení zahájeno.

S podáním žaloby příliš neotálejte

Žalobu je dobré podat co nejdříve. V soukromém právu platí základní zásada znějící „právo přeje bdělým“. Tato zásada obecně znamená, že by člověk neměl s ochranou svých práv příliš otálet, jelikož s postupem času se jeho pozice oslabuje. Jeho právo může být například promlčeno, ale i důkazní materiály se s postupem času mohou oslabit.

Příslušný soud, na který je třeba žalobu podat

Pokud se tedy rozhodnete podat žalobu, musíte určit soud, na který ji budete adresovat. Soud se určuje na základě příslušnosti, věcné a místní. Věcná příslušnost určuje soud, který bude ve věci rozhodovat v prvním stupni. Obecně platí, že v prvním stupni se rozhoduje na okresním soudu (v Praze na obvodním a v Brně na městském), pokud zákon nestanoví, že je soudem prvního stupně krajský soud. Ten je věcně příslušný například v insolvenčních řízeních, v obchodních sporech, v určitých pracovněprávních záležitostech a v mnoha jiných. Místní příslušnost určuje působnost soudů podle územních obvodů. Obecné pravidlo je takové, že místně příslušným soudem je soud v místě bydliště žalovaného.

Nenechte si uniknout skvělé tipy jako 4000+ našich spokojených uživatelů 

Zajímavé informace, díky kterým se naučíte sami chránit svá práva. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Sepisujeme žalobu k soudu

Když víte, na který soud žalobu zaslat, zbývá vytvořit samotný text žaloby. Žaloba totiž musí obsahovat určité povinné náležitosti vymezené zákonem. Náležitosti žaloby jsou obecné a zvláštní. Mezi obecné náležitosti patří označení soudu, upřesnění, kdo daný návrh činí, tedy žalobcovy identifikační údaje, které věci se žaloba týká, co se žalobou sleduje a podpis a datum. Zvláštní náležitosti se mohou s těmi obecnými v určitých případech překrývat. Patří mezi přesné vymezení účastníků, vylíčení rozhodných skutečností, označení důkazů a tzv. žalobní petit, tedy to, čeho se žalobce domáhá.

Jestliže bude v žalobě některá náležitost chybět, soud Vás vyzve k jejímu doplnění v patnáctidenní lhůtě. Tato výzva se nesmí ignorovat a je nutné doplnit přesně to, co po Vás soud požaduje. Po patnácti dnech by Vaši žalobu usnesením odmítnul a Vy byste museli žalobu podávat znovu.

Žaloba k soudu musí být sepsána pečlivě

Pro úspěch ve věci je nutné žalobu připravit opravdu pečlivě. Chyba v žalobě zpravidla znamená neúspěch ve věci! Velký pozor je potřeba si dát u označení účastníků řízení. Když špatně označíte žalovaného v žalobě, soud Vám nárok nepřizná. Nemůžete se totiž domáhat svého práva po někom jiném nebo po někom, kdo vlastně vůbec neexistuje.

Žalobce musí správně formulovat, čeho se domáhá

Také formulace žalobního petitu je klíčová. Žalobní petit je formulace toho, čeho se žalobce domáhá. Musí mít podobu autoritativního výroku soudu. Petit může být buď jednoduchý, tedy žalobce se bude domáhat jedné konkrétní věci, anebo složený, který může mít více podob. Složeným petitem se lze domáhat více nároků najednou. Eventuálním složeným petitem se stanoví druhý petit pro případ, že plnění z prvního petitu je nemožné (například pokud se petitem jako žalobce domáháte vrácení určité věci, která už však neexistuje, můžete se druhým petitem domáhat náhrady v penězích). Alternativním složeným petitem se zase dává žalovanému na výběr, který z petitů chce plnit.

Správná formulace petitu je důležitá z toho důvodu, že pouze na jeho základě Vám soud může přiznat požadované plnění. Pokud by byl petit formulován špatně, může Vám sice dát soud v řízení za pravdu, ale nepřizná Vám žádný nárok. Celý soudní proces by tak byl z praktického hlediska zbytečný.

Jestliže nepodáváte žalobu v opravdu jednoduchém případě, rozhodně vyhledejte pomoc advokáta. Ten zajistí, aby Vaše žaloba byla správně po formální stránce, stejně jako po materiální. Zkušený právník jistě vytvoří pevnější žalobu podepřenou o silné argumenty a důkazní prostředky.

Posoudíme Váš případ, sepíšeme Vám žalobu a zastoupíme Vás v průběhu celého řízení!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Podáváme žalobu k soudu: kdy, jak a kam ji podat?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!