Pohledávky versus dluhy, je mezi nimi nějaký rozdíl?