Základní povinnosti jednatele vůči státu a co vám hrozí, pokud je porušíte?