Povinnosti při založení a provozování agentury práce

Stejně jako zaměstnavatelé, tak i agentury práce musí splňovat určité formality proto, aby mohli zprostředkovávat zaměstnání. Hlavní formalitou pro výkon agenturní činnosti je povolení vydávané Úřadem práce České republiky, které je schvalováno Ministerstvem vnitra.

Obsahem tohoto povolení je dle zákona povolení ke zprostředkování zaměstnání za území České republiky, povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky a povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí.

Bez povolení se zkrátka neobejdete

V případě, že nenastanou nečekané události, je o tomto povolení rozhodováno zpravidla do 30 dnů s tím, že zaměstnavatel může u agentury působit max. 3 roky. Pro získání povolení k provozování agentury práce je nutné zaplatit správní poplatek, který se odvíjí od toho, komu a za jakým účelem je toto povolení zprostředkováváno. Poplatek musí být zaplacen do 15 dnů ode dne, kdy tomu byla fyzická/právnická osoba úřadem práce vyzvána.

Povinnosti pro založení agentury práce

Agentura práce v postavení fyzické osoby, je povinna splnit několik náležitostí, které ji jsou určeny zákonem. Jedná se o minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odbornou způsobilost k výkonu povolání a trvalou nebo alespoň doručovací adresu na území ČR.

V případě právnické osoby se povinnosti agentury práce trochu liší. V případě právnické osoby je třeba, aby osoba vykonávající funkci odpovědného zástupce splňovala obdobné podmínky jako tomu je v případě fyzické osoby. Tato fyzická osoba nemůže již zmiňovanou funkci vykonávat u jiné právnické osoby či jako fyzická osoba, a to z důvodu, aby nedošlo ke střetu zájmů.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Jak si požádat o povolení pro agenturu práce?

I samotná žádost o povolení zprostředkování zaměstnání má určitá pravidla. Zákon ukládá této žádosti náležitosti ve formě identifikačních údajů fyzické či právnické osoby, místa a předmětu podnikání, formy zprostředkování. Dále druhy prací, pro které je zprostředkování žádáno, územní obvod, na kterém bude zprostředkování zaměstnání vykonáváno, územní obvod na kterém bude zprostředkování zaměstnání vykonáváno a identifikační údaje odpovědného zástupce.

Pojištění proti úpadku a další povinnosti

K provozování agentury práce je nutné pojištění pro případ úpadku. Toto pojištění dává agenturnímu zaměstnanci právo na náhradu mzdy, která mu z důvodu úpadku agentury nebyla vyplacena.

Další povinností agentury práce je povinnost vést evidenci. Tato povinnost v sobě zahrnuje evidenci o počtu volných míst, na které je požadováno zprostředkování zaměstnání, dále evidenci o svých zaměstnancích, kterým je zaměstnání zprostředkováno formou agenturního zaměstnání a ohlašovací povinnost vůči generálnímu ředitelství Úřadu práce statistické údaje za uplynulý rok.

Chcete pomoci se založením agentury práce nebo s jejím dalším provozem? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Povinnosti při založení a provozování agentury práce

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!