Povinnosti pronajímatele při pronájmu přes Airbnb

Rádi byste využili možností sdílené ekonomiky a pronajímali svou nemovitost přes internet? Co musíte splnit? Jak evidovat hosty nebo danit příjmy?

Musím své hosty evidovat?

Jako poskytovatelé ubytování jste povinni plnit evidenční povinnost. Přičemž rozlišujeme evidenční (vedená dle zákona o místních poplatcích) a domovní knihu (dle zákona o pobytu cizinců). V evidenční knize, sloužící pro účely kontroly odvádění rekreačních a lázeňských poplatků, potřebujete zaznamenávat jméno, příjmení, trvalý pobyt, číslo cestovního dokladu nebo občanského průkazu, dobu ubytování a účel pobytu. Do domovní knihy, kterou si může vyžádat Policie ČR, se zapisují stejné údaje a navíc i datum narození a státní občanství. Fakticky budou záznamy v obou evidencích velmi podobné. Dejte si pouze pozor, abyste nepožadovali údaje nezbytné pro domovní knihu (datum narození, trvalý pobyt) po tuzemských hostech. Oba rejstříky je třeba archivovat po dobu šesti let od posledního zápisu a v případě kontroly jste povinni předložit je v listinné podobě.

Výše místních poplatků

Ohledně místních poplatků je třeba rozlišit poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Poplatek z ubytovací kapacity platíte přímo vy, v současnosti (2018) dle zákona ve výši 6 korun „za každé využité lůžko a den“, přičemž je možné dohodnout si s obcí platbu roční paušální částkou. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt oproti tomu platí host, a to tehdy přijel-li „za účelem léčení nebo dovolené“. Fakticky ho ale stále odvádí ubytovatel, který ho přičte k ceně svého ubytování. Zákonná sazba je 15 korun za každý započatý den (bez dne příjezdu), přičemž obec může stanovit jeho paušální výši s ohledem na delší zúčtovací období. Tento poplatek neplatí osoby mladší 18 let nebo naopak starší 70 let a držitelé průkazu ZTP.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Jakou mám daňovou povinnost?

Dle vyjádření Finanční správy (2017) je důležité rozlišit, zda se jedná o dlouhodobé zajištění bytové potřeby nájemce (na měsíce a roky, jednorázově), nebo o krátkodobé ubytování, kdy se jedná o příjmy z podnikání. Pokud opakovaně ubytujete turisty na kratší dobua zároveň zajišťujete i úklid, lůžkoviny nebo občerstvení, jedná se o podnikatelskou činnost.

Tuto činnost byste měli vykonávat na živnostenské oprávnění a mít tedy i živnostenský list. V praxi řada lidí vykazuje tuto podnikatelskou činnost jako příjem z jiného podnikání neuvedeného v zákoně, byť se jedná o problematickou záležitost. Pokud máte živnostenský list, můžete uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %, bez něj 40 %. Jinak se na daň z příjmu vztahuje běžná sazba ve výši 15 % pro fyzické a 19 % pro právnické osoby.

Na co si dát pozor?

Pokud za dvanáct bezprostředně předcházejících a po sobě jdoucích měsíců přesáhne Váš obrat milion korun, jste povinni. Je tedy třeba zahrnout příjem získaný přes Airbnb mezi běžná zdanitelná plnění v daňovém přiznání k DPH. Mezi další povinnosti patří povinnost elektronicky evidovat tržby (EET) a to v případě platby v hotovosti za ubytovací služby.

Chcete pomoci s právní stránkou poskytování ubytování v rámci sdílené ekonomiky? Nechte si od nás poradit, jak na to, aby Vaše nemovitost už jen vydělávala!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Povinnosti pronajímatele při pronájmu přes Airbnb

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!