Pracovní záležitosti

S čím Vám můžeme pomoci v rámci řešení pracovních záležitostí?


V oblasti pracovního práva dokážeme nabídnout právní služby straně zaměstnance i zaměstnavatele a poskytnout jim kompletní servis. Potřebujete zkontrolovat pracovně právní dokumentaci nebo vytvořit novou?

Pro zaměstnavatele:

Pokud zaměstnáváte zaměstnance, můžeme pro Vás zajistit kompletí pracovně právní dokumentaci, včetně vyhotovení pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, mzdových výměrů a mnoha dalších potřebných dokumentů ve znění dle platného zákoníku práce. Spolupracujeme s kvalitními daňovými poradcemi a účetními, takže Vám můžeme pomoci i s přihlášením nebo odhlášením zaměstnanců a nabídnout Vám tak celkový servis.

Máte problém se zaměstnancem? Zaměstnanec nepracuje tak, jak má a musíte řešit jeho nahrazení? Pomůžeme Vám tuto situaci vyřešit správně, včetně dodržení veškerých lhůt, aby Vás nikdo nemohl napadnout.

Pro zaměstnance:

Zaměstnavatel Vám dal výpověď bez udání důvodu a myslíte si, že neoprávněně? Odmítl Vám vyplatit mzdu nebo Vás jinak zkrátil na Vašich právech? Chcete zkontrolovat pracovní smlouvu, jestli v ní není nějaký háček?

Tyto a mnoho dalších záležitostí můžeme pomoci řešit zaměstnancům, aby bylo dodrženo vše, na čem se se zaměstnavatelem dohodli.

Přehled všech právních služeb oblasti pracovního práva naleznete níže.

dobrý právník Praha

NEZÁVAZNÁ ÚVODNÍ KONZULTACE


Máte aktuální problém z oblasti pracovního práva a potřebovali byste vědět, jak dále postupovat?

S naší úvodní konzultací se dozvíte vše potřebné. Naši právníci s Vámi proberou Váš případ a Vaše požadavky a navrhnou Vám řešení situace tak, aby co nejvíce odpovídalo Vašemu požadovanému výsledku.

V případě zájmu Vás pak v celé věci zastoupíme a připravíme Vám všechny potřebné pracovní dokumenty.

Popis a ceny vybraných právních služeb z oblasti Pracovních záležitostí


Zde naleznete nejčastěji využívané služby rodinného práva. V případě, že jste požadovanou právní službu nenalezli, neváhejte nás kontaktovat a my rádi nalezneme možné řešení i k Vašemu případu.

Poskytované služby pro zaměstnavatele

Řešíte spor se zaměstnancem a potřebujete poradit, jak správně postupovat nebo rovnou potřebujete zastoupit ve sporu? V této záležitosti Vám rádi pomůžeme a ve sporu se zaměstnancem Vás zastoupíme. Rovněž Vás zastoupíme i před soudem a poskytneme Vám kompletní právní servis.

Cena: od 2 990 Kč / měsíc nebo jednorázová částka dle náročnosti

Zaměstnanec Vám způsobil škodu na Vašem majetku nebo škodu v rámci ušlého zisku a chcete po něm vzniklou škodu vymáhat? Vymáhání převezmeme za Vás a postaráme se o vše potřebné. Vyzveme zaměstnance, aby dobrovolně škodu uhradil, a pokud tak neučiní, začneme vymáhat škodu přes soud a následně ve spolupráci s exekutorským úřadem až do ukončení případu.

Cena: 15 – 25 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 4 990 Kč (vratná při vymožení)

Pracovně právní dokumentace, která se ve firmách používá v rámci  je ze zkušenosti často zastaralá a neodpovídá aktuálně platným zákonům a předpisům. V rámci námi poskytovaných právních služeb nabízíme zaměstnavatelům kompletní revizi pracovní dokumentace, kterou používají. Dokumentaci si podrobně projdeme, upravíme ji tak, aby odpovídala všem platným zákonům a chybějící dokumentaci připravíme na míru Vašim požadavkům. Budete tak mít jistotu, že veškeré smlouvy z oblasti pracovního práva, které uzavíráte, jsou v souladu se zákonem. V případě následných legislativních změn Vám můžeme poskytovat bezplatný informační servis, takže se vždy dozvíte o nutnosti pracovně právní dokumentaci přizpůsobit aktuálně platným předpisům.

Cena: dohodou dle náročnosti

Potřebujete ochránit své know-how před zaměstnanci, externími pracovníky a spolupracujícími subjekty? V dnešní době jsou firemní informace velmi cenné a řada osob je snaží využít ve svůj prospěch. Může se jednat o současné i bývalé zaměstnance, kteří si od Vás odnášejí databázi Vašich klientů do jiné práce nebo i dodavatelé služeb, kterým svěřujete informace o Vašem novém projektu.

Tyto informace mohou být stežejní pro existenci Vaší firmy, a proto je nezbytné informace ochránit. Základem pro takovou ochranu je vypracování kvalitní dohody o mlčenlivosti (často nazývané NDA z anglického Non-disclosure agreement), která bude pro osoby, které ji podepíší právně zavázná a můžete být základem pro vymáhání škody.

Rádi Vám dohodu o mlčenlivosti připravíme na míru Vašim požadavkům a oboru, ve kterém Vaše firma působí.

Cena: od 2 990 Kč

Příjímáte nové zaměstnance nebo chcete se stávajícími podepsat novou pracovní smlouvu? Při uzavírání pracovně právních vztahů je důležité mít dobrou pracovní smlouvu, která často může být základem pro vedení sporů se zaměstnanci, pokud porušují své pracovní povinnosti. V případě, že taková pracovní smlouva není správně připravena, mohou se případné spory se zaměstnancem otočit proti zaměstnavateli a ještě mu může hrozit pokuta za porušení zákoníku práce.

Kvalitní pracovní smlouvu a mzdový výměr Vám naši právníci rádi připraví na míru Vašim požadavkům.

Cena: od 2 990 Kč

Potřebujete občasného pracovníka, kterého nechcete zaměstnávat na hlavní pracovní poměr? Jednou z možných forem zaměstnávání je uzavření dohody o provedení práce.

Naši právníci Vám dohodu o provedení práce rádi připraví a přizpůsobí Vašim požadavkům. Budete mít jistotu, že dohoda obsahuje všechny náležitosti stanovené zákoníkem práce a platnými pracovně právními předpisy.

Cena: od 2 490 Kč

V případě, že zaměstnáváte lidi, je jednou z možných forem uzavření pracovně právního vztahu dohoda o pracovní činnosti. V porovnání s klasickou pracovní smlouvou na hlavní pracovní poměr může být dohoda uzavřena na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Pokud máte zájem o kvalitně vypracovanou dohodu o pracovní činnosti právními specialisty, kontaktujte nás a my Vám požadovaný dokument na základě Vašich požadavků vypracujeme.

Cena: od 2 490 Kč

Pracují Vaši zaměstnanci s finančními prostředky? Chcete, aby za svěřené prostředky nesli odpovědnost? Uzavřete si nimi dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Jedině tak si ušetříte problémy s možnou finanční ztrátou, které byste byli vystaveni v případě, že zaměstnanci nebudou za ztrátu svěřených věcí zodpovědni.

Kontaktujte nás a my Vám dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci připravíme na míru tak, abyste měli před finančním poškozením ze strany zaměstnanců co nejvyšší ochranu.

Cena: od 2 490 Kč

V případě, že jako zaměstnavatel svěřujete zaměstnanci k vykonávání pracovních činností drahé předměty, můžete se před jejich ztrátou či poškozením chránit uzavřením dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Touto dohodou přenesete odpovědnost za svěřené věci na zaměstnance, takže pokud k výkonu práce přenecháváte automobil, drahé notebooky a podobně, může být tato dohoda jedinou možností, jak zabránit tomu, že jako zaměstnavatel budete muset poškozenou či ztracenou věc nahradit a na zaměstnanci si nic nevezmete.

Naši právníci Vám rádi připraví dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů na míru dle aktuálních zákonů a bude ji moci dále používat jako vzor, ve kterém budete měnit osobu zaměstnance a specifikaci svěřené věci.

Cena: od 2 490 Kč

Pokud má klient zájem a chce osobně zastoupit advokátem na přezkumném jednání insolvenčního řízení, naši specialisté mu rádi pomohou. Před jednáním si s klientem projdou předpokládaný průběh jednání a vše mu vysvětlí.

Cena: od 2 490 Kč

Máte zaměstnance, který hrubě porušuje pracovní smlouvu i zákoník práce a neplní si své pracovní povinnosti? Jako zaměstnavatel máte v takových případech právo dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru.

Připravíme pro Vás veškeré dokumenty tak, aby pro Vás byly co nejbezpečnější z hlediska možného budoucího napadení ze strany zaměstnance a pomůžeme Vám minimalizovat potenciální riziko sporu se zaměstnancem.

Cena: od 2 490 Kč

Máte zaměstnance, který neustále porušuje pracovní kázeň a pokyny zaměstnavatele a rozhodli jste se mu dát výpověď z pracovního poměru?

Připravíme Vám výpověď z pracovního poměru tak, aby byla formálně správně, a aby Vám zaměstnanec poté výpověď smlouvy nemohl rozporovat z důvodu formálních nedostatků.

Cena: od 2 490 Kč

Musíte zrušit pracovní místo, na kterém v současnosti máte zaměstnance a se zaměstnancem není možné zrušit pracovní poměr dohodou? Řešením pak je výpověď zaměstnanci pro nadbytečnost.

Na míru Vaší situaci Vám výpověď připravíme, aby obsahovala veškeré potřebné náležitosti a poradíme Vám, aby byly dodrženy veškeré lhůty spojené s výpovědí.

Cena: od 2 490 Kč

Potřebujete připravit smlouvu o výkonu funkce jednatele, aby v ní byly dodrženy veškeré platné zákony a předpisy?

Smlouvu o výkonu funkce jednatele Vám připravíme, zahrneme do ní veškeré Vaše požadavky.

Cena: od 3 490 Kč

Potřebujete řešit jakékoliv individuální požadavky z oblasti pracovního práva? Rádi Vám vyjdeme vstříc a navrhneme vhodné řešení. Domluvte se s námi na nezávazné konzultační schůzce, kde s Vámi vše probereme a připravíme vhodné varianty, jak Vaše požadavky řešit.

Cena: dohodou dle náročnosti

Poskytované služby pro zaměstnance

Máte problém s Vaším zaměstnavatelem a chcete ho řešit právní cestou? Může to být nevyplacená mzda, neoprávněné rozvázání pracovního poměru nebo úplně  jiný spor.

Využijte naší nezávazné konzultace, kde s našimi právníky vše proberete, navrhneme Vám možná řešení a případně Vás pak zastoupíme v jednání se zaměstnavatelem nebo před soudem.

Cena: od 2 990 Kč / měsíc nebo jednorázová částka dle náročnosti

Máte pohledávku za Vaším zaměstnaavatelem? Nevyplatil Vám mzdu, odstupné nebo domluvené bonusy? S takovým problémem se v dnešní době potýká poměrně velké množství zaměstnanců a mnohdy nezbývá než svůj nárok začít vymáhat právní cestou.

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku, na které se podíváme i na ten Váš případ a navrhneme vhodný postup, jak Vám dlužnou částku vymoci. Většinou vše probíhá tak, že advokátní kancelář zašle výzvu k dobrovolnému plnění úhrady dluhu, a pokud zaměstnavatel dlužné peníze neuhradí, začneme pohledávku vymáhat skrze soud a následnou exekuci.

Cena: 15 – 25 % z vymožené částky + náklady na zastoupení hrazené povinným, záloha 2 990 Kč (vratná při vymožení)

Potenciální zaměstnavatel Vám předložil návrh pracovní smlouvy a Vy chcete mít jistotu, že když ji podepíšete, nebudou Vám hrozit z pracovního poměru přílišná rizika? V takovém případě jsme tu my a se zhodnocením rizik pracovní smlouvy Vám pomůžeme.

Naši právníci si podrobně projdou Vám předložený návrh pracovní smlouvy a navrhnou případné úpravy pracovní smlouvy tak, aby pro Vás, jako zaměstnance, byla co nejvíce bezpečná.

Cena: od 2 990 Kč

Rozhodli jste se žalovat svého současného nebo bývalého zaměstnavatele, protože Vás zkrátil na Vašich právech? Pokud zatím nechcete v celé věci zastoupit, můžeme pro Vás jednorázově vypracovat žalobu proti zaměstnavateli k soudu, na základě které pak soud v celé věci rozhoduje.

V případě, že se následně rozmyslíte a budete chtít zastoupit advokátem, tak Vás naši právníci před soudem i při jednání s protistranou rádi zastoupí a poskytnou Vám veškerou právní podporu a konzultace v celé věci.

Cena: od 3 990 Kč

Rozhodli jste se ukončit pracovní poměr a zaměstnavatel přistoupí na rozvázání pracovního poměru dohodou? Doporučujeme Vám nechat si připravit takovou dohodu odborníkem, protože se tak vyhnete možným negativním následkům spojeným s nesprávnými formulacemi v dohodě o ukončení pracovního poměru a jejími formálními nedostatky, kvůli kterým by mohla být neplatná. Její neplatnost by Vám totiž mohla způsobit komplikace i případné spory se zaměstnavatelem.

Cena: od 2 990 Kč

Chcete podat výpověď z pracovního poměru svému zaměstnavateli a bojíte se, aby bylo vše učiněno správně? Nesprávně podaná výpověď Vám totiž může způsobit poměrně značné komplikace a problémy, ať se již jedná o lhůty nebo další záležitosti, kterých pak Váš zaměstnavatel může využít v případném sporu s Vámi.

Přijďte se s námi nezávazně poradit! Pokud se Vám pak bude líbit námi navržené řešení, připravíme Vám výpověď a můžeme ji za Vás i Vašemu zaměstnavateli zaslat.

Cena: od 2 990 Kč

Myslíte si, že Váš zaměstnavatel jednal v rozporu s dohodami, které s Vámi uzavřel? V takovém případě si můžete vylepšit vyjednávací pozici proti zaměstnavateli a Váš nárok je možné mu zaslat prostřednictvím naší advokátní kanceláře formou předžalobní výzvy. Efekt na dobrovolné plnění zaměstnavatelem je pak násobně vyšší, než pokud byste mu obdobnou výzvu zasílali sami svým jménem.

V případě vzniku sporu, Vás pak můžeme zastoupit v celém jeho průběhu i na jednáních se zaměstnavatelem.

Cena: od 2 490 Kč

Zaměstnavatel Vám dal z nějakého důvodu výpověď z pracovního poměru? Možná i z důvodu, aby Vám nemusel platit odstupné, tak zvolil formu výpovědi.

Rádi zkontrolujeme a prověříme oprávněnost této výpovědi i veškeré skutečnosti, které k výpovědi vedli. Zavolejte nám pro bližší informace a domluvte si nezávaznou schůzku s naším právníkem.

Cena: od 1 990 Kč

Informace k uvedeným cenám

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační a konečná cena se může lišit v závislosti na individuálním posouzení případu a jeho složitosti. Konečnou cenu Vám sdělíme ihned po prověření Vašeho případu při první osobní nebo online konzultaci. Podrobné informace k uváděným cenám naleznete na tomto odkazu.

Potřebujete bližší informace ke službám naší advokátní kanceláře?


S veškerými Vašimi dotazy Vám rádi poradíme. Stačí se obrátit na naši telefonickou infolinku nebo nám napište email.

601 303 666

info@azlegal.cz

Copy link