Právní audit společnosti a proč ho budete potřebovat

právní due diligence

Provedení právního due diligence, jak se také právnímu auditu říká, je vhodné v případě, že se chystáte k větší investici do jiné společnosti, ať již na kapitálovém trhu koupí jejích akcií, při fúzi společnosti nebo při jejím přímém úvěrování či investicí do dluhopisů. Hloubkový audit se provádí především pro Vaši ochranu. Musíte totiž vědět, do čeho investujete své peníze, jestli je investice bezpečná a jaký potencionální výnos může investice přinést. Právní audit však může nechat provést sama společnost, protože chce prostě jen znát svůj stav, vědět, jak na tom je.

Jaké informace jsou potřeba k provedení due diligence?

Due diligence tedy zahrnuje prověření stavu společnosti, potencionálních rizik ve společnosti a jiných problémových aspektů, které můžou ovlivnit hodnotu společnosti i její budoucí vývoj a fungování. Právní audit lze provést jednak analýzou vnějších zdrojů informací, zejména na základě porovnání informací dostupných ve veřejných rejstřících a registrech, tak analýzou interních informací a dokumentů, které vám společnost ukáže. S tím se samozřejmě pojí velký závazek důvěry, že informace nabyté při provádění due diligence zůstanou utajené.

Co se při právním auditu zkoumá?

Oblastí, které jsou při provádění právního auditu zkoumány nejdůkladněji, je několik. Je potřeba vrátit se k založení a vzniku společnosti a zkontrolovat, jestli vše proběhlo v souladu se zákonem a společnost řádně vznikla. Pokud by například zakladatelské právní jednání bylo neplatné nebo pokud zakladatelské právní jednání chybí, může soud rozhodnout o neplatnosti a společnost by tím vstoupila do likvidace.

Další oblastí je majetek společnosti. Je důležité vědět, zdali jsou všechny nabývací tituly (např. kupní smlouvy) v pořádku a majetek je skutečně ve vlastnictví společnosti. U nemovitostí je nutné hlídat nabývací tituly až deset let zpětně, protože to je doba, za kterou se nemovitost vydrží. Důležité je také ohlídat věcná břemena, která váznou na nemovitosti. Pokud například bude na nemovitosti zřízeno exekutorské zástavní právo nebo historicky zřízeno bylo, může to značit, že ohledně společnosti všechno v pořádku nebude.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Prověření smluv a smluvních vztahů

Další oblastí, kterou je důležité při právním auditu důkladně prověřit, jsou smluvní vztahy. Jedná se o smlouvy uzavřené se zákazníky, ale i s dodavateli. Je nutné zkoumat, k čemu je společnost zavázána a oprávněna a taky možnosti ukončení těchto smluv na základě výpovědi, popřípadě jestli ze smluv vyplývá povinnost platit smluvní pokutu. Důležité pro kontrolu jsou pojistné smlouvy a smlouvy o úvěru, jejich zajištění a způsob financování společnosti vůbec. Musíte si také pohlídat, jestli některá z uzavřených smluv s jinými společnostmi neobsahuje protisoutěžní zakázaná ujednání, například jestli nenaplňuje znaky kartelové dohody.

Riziko může být skryto i v zaměstnaneckých smlouvách, potažmo v jiných záležitostech týkajících se pracovněprávních vztahů, například v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důležité je také zkontrolovat, jestli má společnost platná všechna oprávnění k podnikání, popřípadě jestli proti ní není vedeno správní řízení ohledně porušení předpisů.

Také je důležité ověřit případné zásahy společnosti do životního prostředí, například jestli společnost produkuje nebezpečné odpadní látky, jakým způsobem je skladuje nebo likviduje. V neposlední řadě prověřte všechny spory, které společnost vede nebo které jsou naopak vedené proti ní. Od toho se odvíjí, jestli lze z výsledku sporu očekávat příliv finančních prostředků nebo naopak hrozí, že společnost bude platit vysokou náhradu škody.

Důkladný právní audit se vyplatí

Provedení právního auditu je velmi pečlivá mravenčí práce. Délka celého procesu se odvíjí od velikosti společnosti, která je prověřována. Výstupem z právního auditu je due diligence report, který může být koncipován tak, že shrnuje celkový stav společnosti ve všech oblastech nebo je naopak zaměřený pouze na problémy, které byly při auditu objeveny. V každém případě se vám určitě provedení důkladného právního auditu vyplatí. Nikdo přeci nechce kupovat zajíce v pytli a zbytečně riskovat investované peníze.

Chcete provést profesionální právní due diligence? Obraťte se na nás!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Právní audit společnosti a proč ho budete potřebovat

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!