Bytové družstvo

Bytové družstvo je typem právnické osoby, která je úzce spojena s bydlením. Primárním účelem zřízení tohoto typu právnické osoby je především zajištění bytových potřeb pro své členy. Za jiným účelem nesmí být bytové družstvo založeno. Součástí činnosti bytového družstva je i správa domů, bytů a nebytových prostor vlastněných dalšími osobami než jsou členové družstva a v neposlední řadě i provozování dalších činností, kterými může být za určitých okolností i podnikání za účelem zisku.

Členem bytového družstva je ten, který převezme vkladovou povinnost, a to ve výši dané ve stanovách. Může jím být jak fyzická, tak právnická osoba. I manželé mohou vykonávat členství v družstvu, a to jako společné členství v bytovém družstvu.

Mezi práva a povinnosti členů družstva řadíme právo uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, právo na stanovení nájemného či povinnost hradit náklady na opravy či rekonstrukce domu.

Člen družstva může být z družstva vyloučen, a to z předem daných důvodů. Jedná se například o situaci, kdy člen bytového družstva poruší některou z povinností, které vyplývají z nájmu. Dalším důvodem vyloučení člena z družstva je vyloučení za úmyslný trestný čin, který byl spáchán na osobě žijící v domě nebo jejich majetku.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!