Cenný papír

Cenný papír je listina, díky které je možné uplatnit určitý peněžní nárok. Představuje pohledávku vlastníka vůči emitentovi, který cenný papír vydal. U cenného papíru právo vázne na listině, která je nezbytná pro vznik práva, výkon práva, převody práva a pro trvání práva. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Občanský zákoník nerozlišuje podobu cenného papíru. Cenný papír je podle NOZu ten, který je listinou. Cenný papír může být ve formě na doručitele, na řad a na jméno. Cenný papír na doručitele má výhodu v tom, že jeho převoditelnost je neomezitelná, stačí jej převést pouhým předáním. Držitel je pro emitenta zcela anonymní.

Cenný papír na řad se nemusí odlišovat od cenného papíru na jméno. Tento druh cenných papírů obsahuje jméno prvního nabyvatele, rozhodující je, co o jejich formě říká zákon. K převodu je třeba rubopis, samotné předání cenného papíru a smlouva, jejíž podmínkou není písemná forma (tento způsob se využívá např. u kmenových listů ve společnosti s ručením omezeným, kdy je skrze rubopis kmenového listu možné převést obchodní podíl ve společnosti).

Cenným papírem může být i listina, která není upravena zákonem, pokud jsou práva s ní spojená určena odkazem na emisní podmínky a je uveden údaj o emitentovi.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!