Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je vedena Exekutorskou komorou ČR. Jedná se o veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován za účelem zápisu údajů uvedených ve vyrozumění o zahájení exekuce a za účelem zapsání a spravování údajů z pravomocných usnesení o nařízení exekuce.

Výpis z centrální evidence exekucí je možné získat pomocí internetových stránek www.ceecr.cz, osobně v sídle Exekutorské komory ČR v Praze nebo v Brně, popřípadě na pobočce České pošty s Czech Pointem.

Výpis z centrální evidence exekucí je možné provést za poplatek. V případě ověřeného výpisu z evidence na pobočkách Exekutorské komory ČR nebo pobočce České pošty činí 50 Kč. Cena přes internetový prohlížeč je rozdílná. Pohybuje se od 60 Kč. V rámci této evidence si tak každý dlužník může zjistit, jaké jsou po něm vymáhány pohledávky, které jsou již ve stavu exekuce.

Obsahem zápisů vedených v centrální evidenci exekucí jsou údaje o exekucích podléhající pouze exekučnímu řádu. V případě, že by rozhodnutí nepodléhalo exekučnímu řádu, nebude do centrální evidence zaneseno (např. exekuce ze strany Finanční správy).

Údaje týkající se vyrozumění o zahájení exekuce by mělo být do evidence vneseno do 3 dnů poté, kdy exekutor zapsal do rejstříku zahájených exekucí doložku o provedení exekuce. Zápis údajů z rozhodnutí o zastavení a odkladu exekuce by měl být proveden také do 3 dnů. Tentokrát však od doby právní moci těchto rozhodnutí. Všechny ostatní informace mají být do registru zapsány do 5 pracovních dnů poté, co se o nich exekutor nabyl povědomí.

Změna údajů zapsaných do evidence se provádí na základě rozhodnutí exekutora, a to tak, aby odpovídala stavu řízení, které exekutor vede nebo vedl.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!