Dědické řízení

Dědické řízení se řadí mezi nesporná občanskoprávní soudní řízení, jehož účelem je vypořádání pozůstalosti po zůstaviteli (zemřelém). Úkony dědického řízení provádí notář, který vystupuje jako soudní komisař, který je pověřený okresním soudem, v jehož obvodu měl zůstavitel trvalé bydliště.

Dědické řízení může být zahájeno na návrh, pokud je z návrhu zřejmé, že si navrhovatel činí právo na pozůstalost jako dědic. Jinak je dědické řízení zahajováno usnesením soudu, jakmile se dozví, že daná osoba zemřela. Soud se o smrti člověka dozví na základě oznámení matričního úřadu. Po zahájení zpravidla proběhne předběžné šetření, při kterém se zjišťuje jmění (majetek i dluhy) zůstavitele.

Pokud vše probíhá řádně, nařídí notář v okamžiku, kdy shromáždí všechny důležité podklady, konečné jednání, ke kterému předvolá všechny dědice. Při tomto jednání jsou dědicové vyzváni, aby dědictví přijali nebo odmítli.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!