Insolvence

Insolvence neboli úpadek, je stav, při kterém má dlužník více věřitelů, peněžité závazky více než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Úpadek může mít dvě formy. Tou první je platební neschopnost, která se může týkat všech kategorií dlužníků (fyzických i právnických osob), a předlužení, které může nastat pouze u právnických osob v momentě, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Pokud soud na návrh rozhodne o úpadku, rozhodne také o způsobu, jakým bude tento úpadek řešen. První, tzv. sanační, způsob řešení úpadku umožňuje další aktivitu dlužníka, která může vést k překonání krizového období. U nepodnikatelů se jedná o oddlužení, které spočívá buď v hrazení splátek podle předem určeného splátkového kalendáře, nebo v prodeji jeho majetku a uspokojení věřitelů. U velkých podnikatelů přichází v úvahu reorganizace, při které je podnik provozován podle schváleného plánu a pod kontrolou. Druhým, méně příznivým a likvidačním způsobem řešení úpadku, je konkurs, jehož podstatou je poměrné uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů z toho, co bylo získáno zpeněžením podstaty.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!