Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, ve kterém jsou evidovány nemovitosti v České republice, vlastnická a jiná práva k těmto nemovitostem (např. zástavní práva) a také další detailní informace o těchto nemovitostech. Katastr nemovitostí tedy funguje jako informační systém a řídí se příslušnými zákonnými ustanoveními, která jsou zakotvena především v novém občanském zákoníku, katastrálním zákoně a také v zákoně o veřejných rejstřících.

Katastr nemovitostí je zdrojem informací sloužících k ochraně práv k nemovitostem, dále pro daňové a poplatkové účely a mimo jiné i k ochraně životního prostředí.

Katastr nemovitostí eviduje pozemky v podobě parcel, budovy, byty, nebytové prostory, rozestavěné prostory, ale také právní vztahy a věcná práva k těmto nemovitostem. Katastr je uspořádán pomocí tzv. katastrálního operátu. Během vedení katastru dochází ke změnám, a proto je katastr povinen provádět revizi údajů. Účelem této revize je zajištění souladu se skutečným stavem nemovitostí.

V případě chyby katastr nemovitostí připouští její opravu, a to na návrh vlastníka nemovitosti nebo i bez návrhu. K zápisu do katastru může dojít vkladem, záznamem, poznámkou nebo výmazem.

Jednotlivá práva (vlastnické, zástavní, právo odpovídající věcnému břemeni a právo věcné) vzniká, mění se, popřípadě i zaniká vkladem do katastru nemovitostí (na základě návrhu na vklad).

Celé území České republiky je rozděleno do jednotlivých katastrálních území, přičemž jedna obec se může nacházet na více katastrálních území. 

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!