Klamavá reklama

Klamavá reklama je nekalosoutěžním jednáním, které je schopno vyvolat nepravdivou představu o nabízených výrobcích či službách. Klamavá reklama je spojena s podnikáním nebo povoláním, které je schopno vyvolat již zmíněné následky, čímž může dojít k narušení hospodářské soutěže. Právní úpravu spojenou s nekalou reklamou najdeme v občanském zákoníku.

U klamavé reklamy nejde o to, zda jsou v ní uvedeny pravdivé či nepravdivé údaje, jde spíš o to, zda vzhledem k nastalým okolnostem může uvést zákazníky v omyl. Klamavou reklamou není pouhé přehánění, které je spotřebitelem brzy odhaleno, jde o mnohem víc.

Při posuzování toho, zda reklama je či není klamavá, nutné přihlédnout k několika jejím znakům. Tyto znaky jsou definovány v § 2977 odst. 1 občanského zákoníku.  Jedná se o:

a) dostupnosti, povahy, provedení, složení, výrobního postupu, data výroby nebo poskytnutí, způsobilosti k určenému účelu, použitelnosti, množství, zeměpisného či obchodního původu, jakož i podrobnějšího vytčení a dalších znaků zboží nebo služeb včetně předpokládaných výsledků použití nebo výsledků a podstatných znaků provedených zkoušek či prověrek,

b) ceny nebo způsobu jejího určení,

c) podmínek, za nichž se zboží dodává nebo služba poskytuje,

d) povahy, vlastností a práv zadavatele reklamy, jako jsou zejména jeho totožnost, majetek, odborná způsobilost, jeho práva duševního vlastnictví nebo jeho vyznamenání a pocty.“

Nejdůležitějším ukazatelem, zda jde skutečně o klamavou reklamu je však to, zda osoba, která je danou reklamou dotčena, bude ovlivněna natolik, aby se její chování pod vlivem nekalé reklamy změnilo. Klamavá reklama je v současné době poměrně častou záležitostí, kdy jsou některé firmy často nuceny se proti tomuto druhu nekalé soutěži bránit.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!