Kupní smlouva na nemovitost

Stejně jako v případě movité věci, zakládá i kupní smlouva na nemovitost vztah mezi prodávajícím a kupujícím, při němž dochází k převodu vlastnického práva k nemovitosti. Kupní smlouva na nemovitost má povinně předepsanou písemnou formu, a aby bylo možné převod nemovitosti provést i v evidenci nemovitostí, která v České republice spadá pod katastrální úřady, je nutné, aby podpisy strany prodávající i strany kupující byly v kupní smlouvě úředně ověřeny. Kromě toho je nutné příslušnému katastrálnímu úřadu rovněž předložit návrh na vklad vlastnického práva, který musí být podepsán stranou prodávající i kupující.

V kupní smlouvě musí být obsažena povinnost strany prodávající odevzdat k užívání předmětnou nemovitost straně kupující, která je povinna ji převzít a zaplatit za nemovitost kupní cenu. V případě převodu nemovitostí se často jedná o velmi vysoké kupní ceny, a proto smluvní strany často využívají k ochraně svého majetku notářskou, bankovní nebo advokátní úschovu kupní ceny. V uzavřené smlouvě o úschově pak bývají přesně definovány podmínky, za kterých může schovatel kupní cenu vyplatit.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!