Kupní smlouva

Kupní smlouva zakládá smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, při němž dochází k převodu vlastnického práva k věci. Na základě takového vztahu pak vzniká povinnost pro prodávajícího, aby odevzdal kupujícímu předmět koupě na druhé straně vzniká povinnost kupujícímu, aby předmět koupě převzal a zaplatil za něj ve prospěch prodávajícího dohodnutou kupní cenu.

Kupní smlouva byla oproti původní právní úpravě nově vymezena novým občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb., který odstranil dvě odlišné, samostatné právní úpravy pro smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku a kupní smlouvy uzavřené podle původního občanského zákoníku. Nyní se tedy na kupní smlouvy vztahuje pouze jedna právní úprava, která je obsažena v novém občanském zákoníku.

Občanský zákoník pak stanovuje některé parametry, které musí kupní smlouva obsahovat. S výjimkou kupní smlouvy na nemovitost (nemovitou věc), která vyžaduje písemnou formu, může být kupní smlouva uzavřena ústně, případně i jiným způsobem, ze kterého je možné usuzovat projev vůle všech smluvních stran. Projev vůle prodávající strany něco prodat a projev vůle kupující strany něco koupit jsou podstatnou náležitostí kupní smlouvy. Mezi smluvními stranami pak musí být dohodnuta výše kupní ceny s ohledem na to, aby nedošlo k hrubému nepoměru vzájemných plnění (tedy nepoměru mezi kupní cenou a skutečnou hodnotou předmětu koupě).

V případě kupní smlouvy lze pak rozlišovat typ kupní smlouvy dle postavení subjektů, např. tedy kupní smlouva mezi podnikateli, kupní smlouva mezi spotřebiteli a kupní smlouva mezi podnikatelem a spotřebitelem.

V rámci kupní smlouvy je pak možné dohodnout i vedlejší ujednání, jako např. výhrada zpětné koupě apod.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!