Nabytí právní moci

Právní moc je vlastnost jakéhokoliv rozhodnutí, kterou když toto rozhodnutí nabude, učiní jej závazné a nezměnitelné. Nezměnitelnost rozhodnutí znamená, že o věci, ve které bylo rozhodnutí vydáno, nelze již nadále jednat, tedy že ve věci nelze podat řádný opravný prostředek (např. odvolání). Závaznost znamená, že rozhodnutí je schopno reálně působit a subjekty jsou povinny se jím řídit.

Rozhodnutí nabývá právní moci, pokud již proti němu nelze podat opravný prostředek, a to v důsledku toho, že všechny přípustné opravné prostředky byly vyčerpány nebo proto, že marně uplynula lhůta pro podání opravného prostředku. Tato lhůta je různá a liší se podle druhu procesu. Pokud je vydáno rozhodnutí v trestním řízení (typicky rozsudek), je lhůta pro podání odvolání 8 dní od doručení do vlastních rukou. V občanskoprávním řízení je lhůta 15 dní. Existují však i rozhodnutí, proti kterým není opravný prostředek přípustný, a proto takové rozhodnutí nabude právní moci v okamžiku doručení. Typickým příkladem je exekuční příkaz vydávaný soudním exekutorem.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!